Xem lịch biểu, liên hệ hoặc tác vụ

Outlook không chỉ là một chương trình email. Bạn cũng có thể quản lý lịch, liên hệ, tác vụ hoặc ghi chú. Thanh Dẫn hướng (Thanh Dẫn hướng: Các lệnh ở cuối cửa sổ Outlook cho phép bạn dẫn hướng nhanh đến các mục Thư, Lịch, Người và Tác vụ.) trong Outlook 2013 là nơi bạn chuyển đổi giữa các dạng xem khác nhau.

Thanh Dẫn hướng trong Outlook 2013

  • Bấm vào dạng xem mà bạn muốn xem.

Thanh Dẫn hướng mới thay thế các nút xuất hiện ở cuối Ngăn Dẫn hướng trong Outlook 2003, Outlook 2007 và Outlook 2010.

Khi bạn khởi động Outlook, dạng xem Thư sẽ xuất hiện. Thanh Dẫn hướng hiển thị bốn dạng xem - Thư, Lịch, NgườiTác vụ. Để xem các dạng xem khác — Ghi chú, Thư mụcLối tắt, hãy bấm Nút Tùy chọn Dẫn hướng trên Thanh Dẫn hướng.

Để biết thêm thông tin về cách tùy chỉnh Thanh Dẫn hướng, hãy xem Thay đổi nội dung hiển thị trên Thanh Dẫn hướng.

 
 
Áp dụng cho:
Outlook 2013