Xóa thành phố ra khỏi danh sách Thanh Thời tiết của lịch

Loại bỏ thành phố mà bạn không muốn xem nữa ra khỏi Thanh Thời tiết (Thanh thông tin Thời tiết: Thông tin dự báo ba ngày cho một khu vực đã chọn sẽ xuất hiện ở trên cùng của dạng xem lịch biểu)..

  1. Bên cạnh tên thành phố của Thanh thông tin Thời tiết, hãy bấm vào mũi tên xuống.
  2. Bấm vào thành phố bạn muốn loại bỏ.
  3. Bấm Biểu tượng xóa địa điểm của Thanh Thời tiết.

Chọn và xóa bỏ thành phố khỏi Thanh Thời tiết

Nếu đã lưu tối đa năm thành phố vào danh sách, thì xóa một thành phố sẽ cho phép bạn thêm các thành phố khác.

 Ghi chú    Danh sách Thanh Thời tiết luôn luôn có ít nhất một địa điểm; bạn không thể xóa một địa điểm nếu nó là cái duy nhất trong danh sách.

 
 
Áp dụng cho:
Outlook 2013