Lưu phần đính kèm

Phần đính kèm của email có thể được lưu vào máy tính của bạn hoặc thiết bị có thể tháo rời như ổ đĩa cứng di động hoặc ổ đĩa USB. Nếu thư có nhiều đính kèm, bạn có thể chọn phần đính kèm nào muốn lưu.

  1. Trong Ngăn Đọc hoặc thư đang mở, bấm vào đính kèm.

Để chọn nhiều đính kèm, hãy giữ phím Ctrl khi bấm vào các đính kèm.

  1. Bấm Phần đính kèm.
  2. Trong nhóm Hành động, bấm Lưu Như. Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào đính kèm, sau đó bấm Lưu Như.

 Ghi chú    Nếu thư có định dạng RTF, bấm chuột phải vào đính kèm, sau đó bấm Lưu Như. Bạn có thể xác định thư RTF khi các đính kèm xuất hiện trong phần nội dung thư.

  1. Bấm vào một vị trí thư mục, sau đó bấm Lưu.

Lưu tất cả các đính kèm

Nếu thư chứa nhiều đính kèm, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách lưu tất cả các đính kèm cùng lúc.

  1. Trong Ngăn Đọc hoặc thư đang mở, bấm vào đính kèm.
  2. Bấm Phần đính kèm.
  3. Trong nhóm Hành động, bấm Lưu Tất cả Phần đính kèm

 Ghi chú    Nếu thư có định dạng RTF, bấm tab Tệp, bấm Lưu đính kèm, sau đó bấm OK. Bạn có thể xác định thư RTF khi các đính kèm xuất hiện trong phần nội dung thư.

  1. Trong hộp thoại Lưu Tất cả Phần đính kèm, bấm OK.
  2. Bấm vào một vị trí thư mục, sau đó bấm OK.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Outlook 2013