Đổi thành phố dự báo trên Thanh Thời tiết của lịch

Với Thanh Thời tiết (Thanh thông tin Thời tiết: Thông tin dự báo ba ngày cho một khu vực đã chọn sẽ xuất hiện ở trên cùng của dạng xem lịch biểu). mới trên lịch Microsoft Outlook 2013, bạn sẽ biết liệu sẽ mang theo ô hay kính râm. Dự báo có sẵn cho các thành phố trên toàn thế giới.

Thanh Thời tiết Outlook

Đổi thành phố

  1. Bên cạnh thành phố Thanh thông tin Thời tiết, hãy bấm vào mũi tên xuống.

Chọn thành phố trong danh sách địa điểm của Thanh Thời tiết

  1. Bấm vào thành phố bạn muốn.

 Mẹo    Để xóa một thành phố trong danh sách, hãy bấm Biểu tượng xóa địa điểm của Thanh Thời tiết.

Thêm thành phố

Thêm thành phố ưa thích vào Thanh Thời tiết. Sau đó, bạn có thể chuyển nhanh đến dự báo thời tiết ba ngày cho tối đa năm thành phố.

  1. Kế bên tên địa điểm, hãy bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm Thêm địa điểm.

Lệnh Thêm Địa điểm trên Thanh Thời tiết

  1. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập một thành phố, rồi bấm Tìm kiếm Nút tìm kiếm địa điểm hoặc nhấn Enter. Bạn cũng có thể nhập mã ZIP hoặc Mã Bưu điện.

Nếu có nhiều thành phố khớp với tìm kiếm của bạn, hãy bấm vào thành phố bạn muốn.

 
 
Áp dụng cho:
Outlook 2013