Tạo và thêm chữ ký email

Bạn có thể tạo chữ ký cá nhân hóa cho email của mình, bao gồm văn bản, ảnh, danh thiếp điện tử (Danh Thiếp Điện tử: Một trình xem các thông tin cụ thể về một liên hệ, theo định dạng tương tự như danh thiếp giấy, có thể được chèn vào thư)., logo hay thậm chí là ảnh chữ ký viết tay của bạn. Chữ ký của bạn tự động được thêm vào thư gửi đi hoặc bạn có thể thêm chữ ký theo cách thủ công chỉ vào những thư bạn chọn.


 Ghi chú 

 • Nếu bạn có tài khoản Microsoft Office 365 và bạn sử dụng Outlook và Outlook Web App, bạn cần phải tạo một chữ ký trong mỗi tài khoản. Để tạo và dùng chữ ký email trong Outlook Web App, hãy xem Tạo và thêm chữ ký email trong Outlook Web App.

Tạo chữ ký

 1. Trên tab Trang chủ, bấm E-mail Mới.
 2. Bấm tab Thư.
 3. Trong nhóm Bao gồm, hãy bấm Chữ ký, rồi bấm Chữ ký.
 4. Trên tab Chữ ký E-mail, hãy bấm Mới.
 5. Nhập tên cho chữ ký, rồi bấm OK.
 6. Trong hộp Sửa Chữ ký, hãy nhập văn bản bạn muốn bao gồm trong chữ ký.
 7. Để định dạng văn bản, bạn chọn văn bản, rồi dùng nút phong cách và định dạng để chọn tùy chọn bạn muốn.
 8. Để thêm yếu tố khác ngoài văn bản, hãy bấm vào nơi bạn muốn yếu tố ấy xuất hiện, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:
Tùy chọn Cách thức
Để thêm danh thiếp điện tử Bấm Danh thiếp, bấm vào một liên hệ trong danh sách Lưu hồ sơ Dưới dạng rồi bấm OK.
Để thêm siêu kết nối Bấm Chèn siêu kết nối, nhập địa chỉ nối kết hay duyệt đến siêu kết nối, bấm để chọn nó rồi bấm OK.
Để thêm ảnh Bấm Chèn ảnh , duyệt đến ảnh, bấm để chọn nó rồi bấm OK. Định dạng tệp ảnh thông thường cho ảnh bao gồm .bmp, .gif, .jpg và .png.
 1. Để kết thúc tạo chữ ký, bạn bấm OK.

 Ghi chú    Chữ ký bạn vừa tạo hay thay đổi sẽ không xuất hiện trong thư đang mở; nó phải được chèn vào trong thư.

Thêm chữ ký vào thư

Bạn có thể thiết lập tùy chọn này để có thể thêm chữ ký tự động vào tất cả các thư gửi đi, hoặc bạn có thể chọn thư nào bao gồm chữ ký.

Thiết lập chữ ký sẽ hiển thị tự động trong tất cả các thư bạn gửi đi

 1. Trên tab Trang chủ, hãy bấm Email Mới.
 2. Bấm tab Thư.
 3. Trong nhóm Bao gồm, hãy bấm Chữ ký, rồi bấm Chữ ký.
 4. Dưới Chọn chữ ký mặc định, trong danh sách tài khoản Email, bấm tài khoản thư để liên kết với chữ ký.
 5. Trong danh sách Thư mới, hãy chọn chữ ký bạn muốn bao gồm.
 6. Nếu bạn muốn bao gồm chữ ký khi bạn trả lời hay chuyển tiếp thư, trong danh sách Trả lời/chuyển tiếp, bạn chọn chữ ký. Nếu không thì bấm (không).

Chèn chữ ký bằng tay

 1. Trong email mới, bấm tab Thư.
 2. Trong nhóm Bao gồm, bấm Chữ ký, rồi bấm chữ ký bạn muốn.

 Mẹo    Để loại bỏ chữ ký khỏi thư đang mở, hãy chọn chữ ký trong nội dung thư, rồi nhấn Xóa.

 
 
Áp dụng cho:
Outlook 2013