Tạo email

  1. Bấm Trang chủ.
  2. Trong nhóm Mới, hãy bấm Email Mới.

Lối tắt bàn phím    Để tạo email, hãy nhấn Ctrl+Shift+M.

  1. Nếu nhiều tài khoản email được cấu hình trong Microsoft Outlook 2013, thì nút Từ xuất hiện và tài khoản gửi thư sẽ hiển thị. Để thay đổi tài khoản, hãy bấm vào Từ.
  2. Trong hộp Chủ đề, hãy nhập chủ đề của thư.
  3. Nhập địa chỉ email hoặc tên người nhận trong hộp Đến, Cc hoặc Bcc (Các hộp To, Cc và Bcc: Thư được gửi đến những người nhận trong hộp To. Những người nhận trong các hộp Cc (đồng gửi) và Bcc (gửi riêng) cũng nhận thư; tuy nhiên, những người nhận khác không nhìn thấy được tên của những người nhận trong hộp Bcc).. Hãy phân tách những người nhận bằng dấu chấm phẩy.

Để chọn tên người nhận từ danh sách trong Sổ Địa chỉ, hãy bấm Đến, Cc hoặc Bcc, rồi bấm vào tên bạn muốn.

HiệnTôi không thấy hộp Bcc. Tôi làm thế nào để bật nó?

Để hiển thị hộp Bcc cho thư này và tất cả các thư trong tương lai, hãy bấm Tùy chọn, sau đó trong nhóm Hiện Trường, bấm Bcc.


  1. Sau khi bạn soạn xong thư, hãy bấm Gửi.
 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Outlook 2013