Mở phần đính kèm

Email chứa phần đính kèm được nhận biết bởi biểu tượng chiếc ghim giấy trên danh sách thư. Tùy vào định dạng thư, phần đính kèm sẽ xuất hiện trong ô đính kèm hoặc trong nội dung thư.

Hãy bấm đúp vào phần đính kèm để mở nó.

Phần đính kèm có an toàn không?

Theo mặc định, Microsoft Outlook 2013 chặn những phần đính kèm có nguy cơ không an toàn (bao gồm các tệp .bat, .exe, .vbs và .js) có thể chứa virus. Nếu Outlook chặn bất kỳ tệp đính kèm nào trong thư, thì danh sách các kiểu tệp bị chặn sẽ xuất hiện trong Thanh Thông tin (Thanh Thông tin: Biểu ngữ ở gần đầu của một email, cuộc hẹn, liên lạc hoặc nhiệm vụ đang mở. Cho bạn biết thư gửi đã được trả lời hay được chuyển tiếp chưa, cùng với trạng thái trực tuyến của một người đang dùng Tin nhắn Tức thời v.v.) phía trên thư.

Bảo mật   Ngay cả với cơ chế bảo vệ phần đính kèm của Outlook, bạn hãy cẩn thận khi mở bất kỳ phần đính kèm nào, đặc biệt là khi thư đó đến từ người mà bạn không biết hoặc không tin tưởng. Khi có nghi ngờ, hãy xác nhận tính xác thực của phần đính kèm với người gửi. Ngoài ra, hãy giữ cho cho phần mềm chống virus trên máy tính của bạn luôn cập nhật.

Xem trước phần đính kèm

Với nhiều kiểu phần đính kèm, bạn không cần phải mở tệp để xem nội dung. Bạn có thể xem trước phần đính kèm trong Ngăn Đọc hoặc trong thư đang mở. Hãy bấm vào phần đính kèm bạn muốn xem trước và phần đính kèm đó sẽ hiện ra thế chỗ cho nội dung thư. Để trở lại thư, hãy bấm Thư bên cạnh phần đính kèm hoặc trên tab Công cụ Phần đính kèm, trong nhóm Thư, hãy bấm Hiện Thư.

Một số phần đính kèm không thể xem trước được. Hãy bấm đúp vào phần đính kèm để mở tệp.

Ngoài ra, mặc dù hầu hết các thư đều có chức năng xem trước, chức năng này không có trong những thư sử dụng định dạng RTF. Những thư này không thông dụng và có thể được xác định nhanh chóng khi bạn thấy biểu tượng đính kèm trong nội dung thư. Hãy bấm đúp vào phần đính kèm để mở tệp.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Outlook 2013