Tìm tất cả các thư với phần đính kèm

Khi bạn tìm tệp đính kèm, Tìm kiếm Nhanh có thể chi hiện cho bạn những email có chứa tệp đính kèm.

  1. Trong Ngăn Thư mục (Ngăn Thư mục: Cột nằm bên trái của cửa sổ Outlook có chứa các thư mục của mỗi dạng xem, chẳng hạn như Thư hoặc Lịch. Bấm vào một thư mục để hiện các mục có trong thư mục đó. Trước đây gọi là Ngăn Điều hướng trong các phiên bản cũ.), bấm vào một thư mục.

Khi bạn bấm Hộp thư đến, tất cả các thư mục trong tài khoản email đó đều được đưa vào trong kết quả tìm kiếm. Đối với các thư mục khác, thiết đặt mặc định là chỉ tìm thư mục được chọn. Đừng lo. Bạn có thể thay đổi phần thiết đặt này trong bước sau.

  1. Ở đầu danh sách thư, bấm vào hộp Tìm kiếm Nhanh hoặc nhấn Ctrl+E.

Hộp Tìm kiếm Nhanh

Dù bạn bấm vào thư mục nào, bạn đều có thể chọn thư mục định tìm kiếm. Trong hộp Tìm kiếm Nhanh, bấm vào mũi tên xuống để xem các tùy chọn phạm vi

  1. Bấm Tìm kiếm > Có Phần đính kèm.

Nếu thư mà bạn muốn tìm không hiển thị, hãy thử mở rộng tìm kiếm sang Tất cả các hộp thư hoặc Tất cả các mục Outlook.

Xóa kết quả tìm kiếm

Trong hộp Tìm kiếm Nhanh, bấm Nút Đóng Tìm kiếm hoặc bấm Tìm kiếm > Đóng Tìm kiếm.

Ngoài ra, khi bạn bấm thư mục khác trong Ngăn Thư mục, danh sách thư sẽ trở lại dạng xem mặc định.

 
 
Áp dụng cho:
Outlook 2013