Lọc email

Khi tìm kiếm thư cụ thể, bạn có thể nhớ rằng nó chứa phần đính kèm, đã đánh dấu quan trọng hay nhận được trong tuần trước. Để tìm thư dựa trên tiêu chí nhất định, lệnh Lọc Email cung cấp truy cập nhanh vào Tìm kiếm Nhanh thường được sử dụng nhất.

  • Hãy bấm Trang đầu, rồi trong nhóm Tìm, bấm Lọc Email.

Lọc email

Khi bạn dùng bộ lọc, cùng một tab Công cụ Tìm kiếm sẽ xuất hiện trên ruy-băng khi bạn bấm trong hộp Tìm kiếm Nhanh.

Để xóa kết quả tìm kiếm và xem tất cả các mục trong thư mục thư đã chọn, hãy bấm Nút Đóng Tìm kiếm trong hộp Tìm kiếm Nhanh hay trên tab Tìm kiếm, trong nhóm Đóng, bạn bấm Đóng Tìm kiếm.

Hộp Tìm kiếm nhanh

Trong hộp Tìm kiếm nhanh, bấm Nút Đóng Tìm kiếm để xóa kết quả tìm kiếm

 Mẹo    Bộ lọc Email Rác của Outlook là một tính năng khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về Lọc Email Rác.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Outlook 2013