Đính kèm tệp, thư, liên hệ hoặc tác vụ vào email

Có thể đính kèm các tệp vào email. Ngoài ra, các mục Outlook khác như thư, liên hệ hoặc tác vụ có thể được đưa vào thư mà bạn gửi đi.

 Ghi chú    Mặc dù Outlook không có giới hạn định sẵn, nhiều nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) (ISP: Một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet cho những tiện ích như thư điện tử, phòng chat hoặc sử dụng World Wide Web. Một số ISP là các công ty đa quốc gia, cung cấp dịch vụ truy cập tại nhiều địa điểm, trong khi các ISP khác chỉ giới hạn trong một vùng nhất định). sẽ hạn chế kích cỡ của thư mà bạn có thể gửi, cũng như kích cỡ của hộp thư.

Đính kèm tệp vào thư

 1. Hãy soạn thư mới hoặc với thư hiện có, bấm Trả lời, Trả lời Tất cả hoặc Chuyển tiếp.
 2. Trong cửa sổ thư, bấm Thư.
 3. Trong nhóm Bao gồm, bấm Đính kèm Tệp.

Lệnh Đính kèm tệp trên ruy-băng

 1. Duyệt tới và bấm vào tệp mà bạn muốn đính kèm, rồi bấm Chèn.

 Mẹo    Khi soạn thư, bạn cũng có thể đính kèm tệp bằng cách sử dụng các lệnh trên tab Chèn trong nhóm Bao gồm hoặc kéo các tệp từ thư mục trên máy tính rồi thả chúng vào cửa sổ thư.

Đầu Trang Đầu Trang

Đính kèm một mục Outlook vào thư

Bạn có thể đính kèm các mục (mục: Mục là yếu tố cơ bản giúp cất giữ thông tin trong Outlook (tương tự như tệp trong chương trình khác). Mục bao gồm email, cuộc hẹn, liên hệ, tác vụ, mục nhập nhật ký, ghi chú, mục đã đăng và tài liệu). Outlook, chẳng hạn như các thư khác, tác vụ, liên hệ hoặc mục lịch vào thư. Đây là cách dễ nhất để chuyển tiếp nhiều mục hoặc nhiều thư.

 1. Hãy soạn thư mới hoặc với thư hiện có, bấm Trả lời, Trả lời Tất cả hoặc Chuyển tiếp.
 2. Trong cửa sổ thư, bấm Thư.
 3. Trong nhóm Bao gồm, hãy bấm Đính kèm Mục.

Lệnh Đính kèm mục trên ruy-băng

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:
 • Trỏ tới Danh Thiếp, rồi bấm Danh Thiếp Khác. Bấm vào một liên hệ, rồi bấm OK. Để chọn nhiều liên hệ, bạn hãy nhấn và giữ phím Ctrl trong khi bấm vào từng liên hệ.
 • Bấm Lịch. Chọn lịch, phạm vi ngày và chi tiết cần đưa vào thư. Để xem các tùy chọn Nâng cao, hãy bấm Hiện. Bấm OK để thêm lịch vào thư.
 • Bấm Mục Outlook. Duyệt trong danh sách thư mục để tìm thư mục có chứa các mục mà bạn muốn đính kèm. Dưới Mục, hãy bấm vào mục rồi bấm OK.

Lệnh Đính kèm mục Outlook trên ruy-băng

 Mẹo    Khi soạn thư, bạn cũng có thể đính kèm tệp bằng cách sử dụng các lệnh trên tab Chèn trong nhóm Bao gồm hoặc kéo các tệp từ thư mục trên máy tính rồi thả chúng vào cửa sổ thư.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Outlook 2013