Những tính năng bị ngừng và thay đổi trong Outlook 2013

Nếu bạn đã quen với Microsoft Outlook 2010 hoặc các phiên bản Microsoft Outlook cũ, danh sách sau đây sẽ mô tả các tính năng và chức năng đã ngừng cung cấp hoặc đã thay đổi trong Microsoft Outlook 2013.

 • Phát hành Lịch lên Office.com      Tính năng Phát hành lên Office.com và dịch vụ mà tính năng sẽ bị ngừng cung cấp vào ngày 05 tháng 4 năm 2014. Sau ngày đó, các lịch đã phát hành sẽ không còn khả dụng trên Office.com. Dù chúng tôi tắt lịch trên Office.com, bạn vẫn có những cách khác để phát hành lịch trực tuyến của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên phát hành lịch bằng phương pháp khác trước ngày 05 tháng 4 năm 2014. Nếu bạn đang dùng Outlook được kết nối với Exchange Server, hãy xem Chia sẻ lịch Outlook với người khác và làm theo các bước đó để chia sẻ lịch của bạn bằng cách dùng tài khoản Microsoft Exchange Server. INếu bạn đang dùng Outlook với tài khoản thư trên internet, hãy xem Chia sẻ lịch Outlook trên Outlook.com.
 • Chuyển phát Trao đổi tới Tệp Dữ liệu Outlook (.pst)    Khi nâng cấp cho Outlook 2013, các hồ sơ sẽ được cấu hình để chuyển phát các mục tài khoản Exchange Server tới Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) để tiếp tục xem tệp trong Ngăn Dẫn hướng. Tuy nhiên, tất cả các mục sẽ được chuyển phát tới một Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến và Chế độ Thư tín Lưu trữ Trung gian của Microsoft Exchange sẽ được bật lên cho tài khoản Exchange.
 • Nhập/Xuất từ ứng dụng    Việc Nhập Thiết đặt Tài Khoản Thư Internet và tùy chọn Nhập Thư và Địa chỉ Internet đã bị ngừng. Khi xuất thành dữ liệu Outlook 2013 cho tệp, giá trị được chia theo tab, Microsoft Access và Microsoft Excel không được hỗ trợ. Để xuất thành Excel, chúng tôi khuyên bạn nên xuất dữ liệu thành tệp trong đó các giá trị được ngăn cách bằng dấu phẩy (CSV) rồi sau đó nhập tệp CSV vào Excel.
 • Nhật ký    Nhật ký không xuất hiện trên ribbon trong Thanh Dẫn hướng (Thanh Dẫn hướng: Các lệnh ở cuối cửa sổ Outlook cho phép bạn dẫn hướng nhanh đến các mục Thư, Lịch, Người và Tác vụ.) mới. Thư mục đặc biệt mặc định dành cho Nhật ký vẫn tồn tại và có thể được chọn từ dạng xem Thư mục trong Ngăn Thư mục (Ngăn Thư mục: Cột nằm bên trái của cửa sổ Outlook có chứa các thư mục của mỗi dạng xem, chẳng hạn như Thư hoặc Lịch. Bấm vào một thư mục để hiện các mục có trong thư mục đó. Trước đây gọi là Ngăn Điều hướng trong các phiên bản cũ.). Mọi thư mục Nhật ký đã có sẵn sẽ xuất hiện trong dạng xem Danh sách Thư mục Ngăn Thư mục. Trong Tùy chọn Outlook, Ghi chú và Nhật ký được loại bỏ. Nút Tùy chọn Nhật ký và hộp thoại liên quan không còn sẵn dùng. Tính năng ghi nhật ký luôn được tắt.
 • Ghi chú    Ghi chú không xuất hiện trên ribbon hoặc trong Thanh Dẫn hướng (Thanh Dẫn hướng: Các lệnh ở cuối cửa sổ Outlook cho phép bạn dẫn hướng nhanh đến các mục Thư, Lịch, Người và Tác vụ.) mới. Thư mục đặc biệt mặc định dành cho Ghi chú vẫn tồn tại và có thể được chọn từ dạng xem Thư mục trong Ngăn Thư mục (Ngăn Thư mục: Cột nằm bên trái của cửa sổ Outlook có chứa các thư mục của mỗi dạng xem, chẳng hạn như Thư hoặc Lịch. Bấm vào một thư mục để hiện các mục có trong thư mục đó. Trước đây gọi là Ngăn Điều hướng trong các phiên bản cũ.). Mọi thư mục Ghi chú hiện có sẽ xuất hiện trong dạng xem Danh sách Thư mục Ngăn Thư mục. Trong Tùy chọn Outlook, Ghi chú và Nhật ký bị loại bỏ. Ghi chú mới có màu vàng mặc định, kích cỡ mặc định là trung bình, phông mặc định là Calibri 11 điểm và sẽ hiển thị ngày tháng và thời gian mà ghi chú được sửa lần cuối. Không thể đọc và thay đổi các tùy chọn này từ bất kỳ tham chiếu hoặc khóa đăng ký nào khác.
 • Tạo ANSI PST    Tùy chọn Tệp Dữ liệu Outlook 97-2002 (*.pst) không sẵn dùng khi tạo Tệp Dữ liệu Outlook. Thay đổi này không tác động đến việc tạo tự động Tệp Dữ liệu Outlook ngoại tuyến ANSI (.ost) đã từng hỗ trợ tên hiển thị thay thế cho ngôn ngữ Châu Á.
 • Nhóm Gửi/Nhận    Trong Thư, trên tab Gửi/Nhận, trong nhóm Gửi & Nhận, lệnh Nhóm Gửi/Nhận được thay thế bằng Gửi/Nhận. Lệnh Tải xuống Sổ Địa chỉ, trước đây nằm trên danh sách Nhóm Gửi/Nhận, nhưng bây giờ nằm trên ribbon trong nhóm Máy chủ. Mọi nhóm tùy chỉnh trước đây được chuyển đổi thành một nhóm đơn, trước đây gọi là Tất cả Tài khoản. Nếu khoảng kết nối máy chủ tùy chỉnh đã được cấu hình cho nhóm Gửi/Nhận của Tất cả Tài khoản, thì thiết đặt này vẫn có hiệu lực đối với Outlook 2013.
 • Nối mạng bằng cách quay số hỗ trợ    Nối mạng bằng cách quay số phải được cấu hình trong Windows. Sau khi nâng cấp thành Outlook 2013, Thiết đặt kết nối mặc định (LAN) được áp dụng. Trên tab Gửi/Nhận, trong nhóm Tùy chọn, lệnh Kết nối bằng cách quay số bị loại bỏ. Trong tùy chọn Outlook, trong Nâng cao, phần Kết nối bằng cách quay số bị loại bỏ. Khi sửa một tài khoản Exchange Server, Thêm Thiết đặt sẽ mở ra hộp thoại Microsoft Exchange. Tab Kết nối bị loại bỏ. Cấu hình Outlook Ở mọi nơi vốn có thể truy nhập trên tab Kết nối lúc này sẽ xuất hiện trên tab Chung.
 • Chế độ Exchange Server Tải xuống Tiêu đề rồi đến Khoản mục Đầy đủ    Tính năng này bị ngừng. Sau khi nâng cấp thành Outlook 2013 nếu tùy chọn đã được chọn, thì nó sẽ tự động thay đổi thành Tải xuống Khoản mục Đầy đủ.
 • Chế độ ngoại tuyến cổ điển Exchange Server    Tính năng này đã bị ngừng. Có thể dùng trực tuyến tài khoản Exchange Server ở Chế độ Thư tín Lưu trữ Trung gian của Microsoft Exchange.
 • Tải xuống Sổ Địa chỉ Ngoại tuyến của Thư mục Công cộng    Tính năng này không còn được hỗ trợ. Tải xuống Sổ Địa chỉ Ngoại tuyến cục bộ vẫn còn được hỗ trợ.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Outlook 2013