Xem tài liệu Office trực tuyến

Bạn có tài liệu Office trên trang web mà bạn muốn đảm bảo mọi người có thể đọc ngay cả khi họ không có Office? Làm theo các bước bên dưới để hiển thị tài liệu Word, Excel và PowerPoint trong trình duyệt web* sử dụng Office Online.

Nhập URL vào tài liệu trực tuyến
(Phải là http:// hoặc https:// và một tài liệu Word, Excel hoặc PowerPoint)
Sao chép và chia sẻ nối kết này vào tài liệu:Sao vào bảng tạm
(Kiểm tra xem nối kết đó có hoạt động không—xem trước trong cửa sổ mới)

Phản hồi của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì

bộ chia
* Các trình duyệt được hỗ trợ bao gồm Internet Explorer 7 trở lên, Safari 4 trở lên và Firefox 3.5 trở lên và Chrome. Trình xem dành cho di động được hỗ trợ dành cho Office Online bao gồm Safari 4 trên iPhone 3G và 3GS và Internet Explorer trên Windows Phone 7.
iPad và iPhone là các thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc., được đăng ký tại Mỹ và các nước khác.