Khi bạn chuyển đổi các gói Office 365, việc thay đổi địa chỉ Trang web Công cộng của bạn có thể yêu cầu thêm lại tên miền

Nếu bạn chuyển gói Office 365 Small Business của bạn sang một gói khác không thuộc dòng sản phẩm Small Business, chẳng hạn như Office 365 Enterprise, bạn có thể phải thực hiện thêm một số bước để thay đổi địa chỉ Trang web Công cộng Office 365 sau đó.

Để giúp tránh điều này, chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập trang web công cộng để dùng tên miền tùy chỉnh của bạn trước khi bạn chuyển đổi các gói. Nếu bạn thực hiện điều này, địa chỉ sẽ vẫn dùng được sau khi bạn chuyển đổi. Tuy nhiên, trong một số kịch bản, nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ sau đó, bạn có thể cần loại bỏ và thêm lại tên miền tùy chỉnh mà bạn muốn dùng cho địa chỉ trang web của bạn.

Cách loại bỏ và thêm lại một tên miền tùy chỉnh trong Office 365

  1. Đi đến trang trình quản lý tên miền tại Office 365 > Quản trị > Tên miền.
  2. Chọn tên miền bạn muốn loại bỏ, chẳng hạn như contoso1.com, trong danh sách tên miền và bấm Loại bỏ. (Tìm hiểu thêm về loại bỏ tên miền trong Office 365.)
  3. Trên trang trình quản lý tên miền, hãy bấm Thêm tên miền và làm theo các bước trong trình hướng dẫn để thêm lại contoso1.com vào tài khoản của bạn.

Bây giờ bạn có thể trở lại Trung tâm quản trị SharePoint và thay đổi địa chỉ trang web công cộng của bạn thành contoso1.com.

Các kịch bản ví dụ

Kịch bản 1:

Bạn có gói đăng ký Office 365 Small Business. Bạn đã thêm hai tên miền tùy chỉnh do Office 365 quản lý, contoso1.com và contoso2.com. Địa chỉ trang web công cộng của bạn được đặt là contoso1.com.

Bây giờ bạn chuyển đổi các gói thành một gói đăng ký Office 365 Enterprise. Địa chỉ trang web công cộng của bạn vẫn hoạt động tại contoso1.com nhưng bạn muốn đổi địa chỉ trang web thành contoso2.com. Tuy nhiên, tên miền contoso2.com không xuất hiện trong danh sách thả xuống của Trung tâm quản trị SharePoint, vì thế, bạn không thể dùng nó cho một địa chỉ trang web.

Nếu có thể, hãy thay đổi trang web công cộng của bạn thành contoso2.com trước khi bạn chuyển các gói. Hoặc để khắc phục sự cố sau khi chuyển đổi, hãy loại bỏ contoso2.com khỏi Office 365, rồi làm theo các bước trong trình hướng dẫn tên miền Office 365 để thêm lại tên miền đó.

Sau khi thêm lại tên miền, trở lại Trung tâm quản trị SharePoint và thay đổi trang web công cộng của bạn để dùng contoso1.com.

Kịch bản 2:

Bạn có gói đăng ký Office 365 Small Business. Bạn đã thêm hai tên miền tùy chỉnh do Office 365 quản lý, contoso1.com và contoso2.com mà bạn quản lý bên ngoài Office 365. Địa chỉ trang web công cộng của bạn được đặt là địa chỉ mặc định, contoso-public.sharepoint.com.

Bây giờ bạn chuyển đổi các gói thành một gói đăng ký Office 365 Enterprise. Bạn có thể thay đổi địa chỉ trang web thành contoso1.com và sau đó, thay đổi nó thành contoso2.com mà không cần loại bỏ hoặc thêm lại các tên miền trong Office 365.

Kịch bản 3:

Bạn có gói đăng ký Office 365 Small Business. Bạn đã thêm một tên miền tùy chỉnh do Office 365 quản lý, contoso1.com. Địa chỉ trang web công cộng của bạn được đặt là contoso1.com.

Bây giờ bạn chuyển đổi các gói thành một gói đăng ký Office 365 Enterprise. Địa chỉ trang web công cộng của bạn vẫn hoạt động tại contoso1.com. Bạn muốn dùng tên miền tùy chỉnh mới cho trang web công cộng của bạn, vì vậy bạn thêm contoso2.com vào Office 365, bằng cách dùng trình hướng dẫn tên miền.

Sau khi thêm tên miền, hãy đi đến Trung tâm quản trị SharePoint và thay đổi địa chỉ trang web thành contoso2.com.

Câu hỏi thường gặp

Nếu DNS cho tên miền tùy chỉnh của tôi được quản lý bên ngoài Office 365 thì sao?

Nếu bạn chọn quản lý tên miền của bạn bên ngoài Office 365 trong quá trình thiết lập tên miền, thay cho việc để Office 365 quản lý DNS cho tên miền của bạn, bạn sẽ không cần phải loại bỏ và thêm lại một tên miền để dùng nó cho trang web công cộng của bạn sau khi bạn chuyển các gói.

Nếu tôi chuyển sang một gói khác thuộc dòng sản phẩm Small Business, tôi có gặp sự cố này không?

Không, bạn sẽ chỉ cần thực hiện các bước bổ sung nếu bạn chuyển đổi các gói từ một gói đăng ký thuộc dòng sản phẩm Small Business sang một gói không thuộc nhóm gói đăng ký đó. Các bước bổ sung này cũng không bắt buộc nếu bạn chuyển đổi từ một gói không thuộc dòng Small Business, chẳng hạn như gói Midsize Business, sang gói Small Business.

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Quản trị Office 365 Small Business