Chuyển sang gói đăng ký hoặc gói Office 365 khác

Bạn có thể chuyển từ gói đăng ký Office 365 hiện tại của bạn thành gói đăng ký Office 365 khác:

 • Trong cùng dòng dịch vụ    Ví dụ, từ Office 365 Small Business thành Office 365 Small Business Premium , hoặc từ Office 365 Enterprise E1 thành Office 365 Enterprise E3.
 • Từ một gói độc lập    Ví dụ, từExchange Online thành Office 365 Enterprise E1.
 • Sang dòng dịch vụ khác    Ví dụ, từ Office 365 Small Business thành Office 365 Enterprise E3.

Để có thông tin tổng quan về các tính năng được bao gồm trong các gói khác nhau, kể cả giá cả, hãy xem mô tả sản phẩm. Để có các thông số kỹ thuật, hãy xem So sánh Dịch vụ Office 365.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn:

Nếu bạn cần hủy gói đăng ký của bạn, hãy xem Hủy gói đăng ký của tôi.

Để chuyển gói

Có thể chuyển gói bằng cách dùng trình hướng dẫn chuyển gói. Để tìm hiểu xem gói đăng ký của bạn có đủ điều kiện hay không, hãy xem Các gói đủ điều kiện cho trình hướng dẫn chuyển gói. Nếu gói đăng ký của bạn không đủ điều kiện, bạn cần chuyển gói theo cách thủ công.

Bạn không thể dùng trình hướng dẫn chuyển gói nếu đăng ký của bạn có hơn 300 người dùng. Để truy nhập trình hướng dẫn chuyển gói, bạn cần phải là người quản trị chung (đối với Office 365 Enterprise và Office 365 Midsize Business) hay người quản trị (đối với Office 365 Small Business).

 Ghi chú    Nếu bạn muốn chuyển từ một gói đăng ký dùng thử của gói này sang gói đăng ký trả tiền của gói khác, trước tiên hãy mua gói bạn đang dùng thử rồi sau đó chuyển gói đăng ký. Để biết thêm thông tin, hãy xem Mua gói đăng ký sau khi thử dùng Office 365 (đối với Office 365 Small Business) hoặc Mua gói đăng ký sau khi thử dùng Office 365 (đối vớiOffice 365 Enterprise hoặc Office 365 Midsize Business).

Chuyển các gói bằng cách dùng trình hướng dẫn chuyển gói

 1. Xem lại điều gì sẽ xảy ra với dịch vụ của bạn trong khi gói đăng ký của bạn đang được chuyển:
 • Dịch vụ của bạn sẽ không bị gián đoạn và người dùng vẫn có thể truy nhập dữ liệu của họ.
 • Người quản trị không thể dùng cổng thông tin Office 365.
 • Người dùng trong gói đăng ký hiện tại của bạn sẽ tự động được chuyển sang gói đăng ký mới.

 Ghi chú    Không gán lại giấy phép người dùng sang gói đăng ký mới trong khi gói đăng ký của bạn đang được chuyển. Điều này có thể gây gián đoạn việc chuyển đổi.

 • Thanh toán cho gói đăng ký hiện tại của bạn sẽ được tắt sau khi bạn gửi đơn đặt hàng và thanh toán cho gói đăng ký mới của bạn sẽ không bắt đầu cho đến khi việc chuyển đổi hoàn tất. Để biết thêm thông tin về cách chuyển gói ảnh hưởng đến việc thanh toán của bạn như thế nào, hãy xem Hóa đơn và chuyển gói.
 • Nếu bạn muốn dùng một tên khác của tên miền tùy chỉnh của bạn cho địa chỉ trang web công cộng Office 365, hãy thay đổi địa chỉ này trước khi bạn chuyển gói. Nếu bạn muốn đổi nó thành một tên miền khác sau đó, bạn có thể cần phải thực hiện thêm một số bước.
 1. Đi tới trang Đăng ký (hoặc bấm vào Người quản trị > Cấp phéphoặcNgười quản trị > Quản lý và mua giấy phép).
 2. Trên trang Gói đăng ký hãy chọn gói bạn muốn chuyển sang, sau đó, trong Tùy chọn gói, bấm Chuyển gói.
 3. Trên trang Chọn gói mới, chọn một gói rồi bấm Tiếp.
 4. Thực hiện theo các bước trong trình hướng dẫn Thanh toán. Bạn có thể thêm giấy phép trên trang Xem lại bằng cách bấm vào nối kết Sửa bên cạnh bản đăng ký mới của bạn, hoặc thay đổi phương thức hoặc tần suất thanh toán trên trang Thanh toán.
 5. Trên trang Đơn hàng đã hoàn thành hãy bấm Tình trạng để hoàn thành đơn hàng của bạn.
  Khi trang Chuyển gói: tình trạng xuất hiện; quá trình chuyển gói bắt đầu và bạn sẽ thấy trang này cho đến khi gói đăng ký của bạn đã được chuyển. Bạn có thể đóng trang Chuyển gói: tình trạng và quay lại sau mà không làm gián đoạn quá trình chuyển gói.

 Ghi chú    Chuyển gói thông thường sẽ thực hiện xong dưới 10 phút nếu không có lỗi hoặc các vấn đề phát sinh. Phần gán lại giấy phép trong quy trình sẽ mất chưa đến một phút. Nếu bạn vẫn thấy trang Chuyển gói: tình trạng sau một giờ, hãy gọi cho bộ phận hỗ trợ về các vấn đề thanh toán và đăng ký. Có thể có sự cố với việc chuyển gói của bạn.

Các gói có đủ điều kiện cho trình hướng dẫn Chuyển gói

Nếu tình huống mà bạn muốn có trong danh sách này, hãy xem các hướng dẫn chuyển gói. Nếu gói đăng ký của bạn không đủ điều kiện, bạn cần chuyển gói theo cách thủ công.

Từ gói Sang gói
Office 365 Small Business

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise K1

Office 365 Enterprise K2

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise E3 Office 365 Enterprise E4

Lync Online (Gói 1)

Lync Online (Gói 2)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Lync Online (Gói 3) Office 365 Enterprise E4
SharePoint Online (Gói 1)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

SharePoint Online (Gói 2)

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Exchange Online (Gói 1)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Exchange Online (Gói 2)

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Education A1

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office Online với SharePoint Online Gói 1 hoặc Gói 2

Office 365 Education A1

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office 365 Education A4

Exchange Online Kiosk

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise K1

Exchange Online Gói 1

Exchange Online Gói 2

Thanh toán và chuyển gói

Thanh toán cho gói đăng ký hiện tại của bạn sẽ được tắt sau khi bạn gửi đơn đặt hàng và thanh toán cho gói đăng ký mới của bạn sẽ bắt đầu sau khi việc chuyển đổi hoàn tất.

Một số điều cần biết khác về thanh toán và chuyển gói:

 • Nếu thẻ tín dụng của bạn cần được kiểm tra, chuyển gói đăng ký có thể mất tới hai tuần.    Nếu thẻ tín dụng của tổ chức của bạn cần được kiểm tra trước khi thanh toán của bạn hoàn tất – ví dụ, bạn đã chọn phương thức thanh toán hóa đơn với kiểm tra thẻ tín dụng hoặc bạn đã đạt đến mức chi phí nhất định – bạn không thể thêm đăng ký mới trong khi kiểm tra thẻ tín dụng đang tiến hành. Trên trang Giấy phép, gói hiện có sẽ hiện Không có tùy chọn trong cột Tùy chọn Gói. Kiểm tra thẻ tín dụng có thể mất hai tuần để hoàn tất. Trong thời gian này, bạn có thể truy cập phần dịch vụ còn lại như bình thường trong đăng ký hiện tại của bạn. Sau khi thẻ tín dụng của bạn được chấp thuận, quá trình chuyển gói của bạn sẽ bắt đầu và người quản trị sẽ thấy trang Chuyển gói: tình trạng khi họ đăng nhập vào Office 365.
 • Bạn không thể chuyển gói nếu bạn đã dùng thẻ trả trước để mua gói đăng ký của mình.    Chuyển gói trả trước – tức là, gói dùng khóa sản phẩm – không được hỗ trợ bởi trình hướng dẫn Chuyển gói.

Để có thông tin lập hóa đơn khác, hãy xem:

Nếu tôi không thể thấy nối kết Chuyển gói trong khi hội đủ điều kiện cho việc chuyển gói thì sao?

Đôi khi gói đăng ký của bạn đủ điều kiện để được chuyển, nhưng bạn không nhìn thấy nối kết Chuyển gói trên trang Giấy phép, như trong hình dưới đây

Trên trang Đăng ký, Tùy chọn Gói cho đăng ký hiện dòng chữ Không có tùy chọn

Trang Giấy phép: Không có tùy chọn xuất hiện thay vì Chuyển gói

Có thể có hai lý do khiến bạn không nhìn thấy nối kết Chuyển gói khi bạn đủ điều kiện:

 • Bạn có thể có Office 365 Small Business từ trước khi nâng cấp dịch vụ và có hơn 25 người dùng. Trong trường hợp này, bạn không thể chuyển vì Office 365 Small Business sau khi nâng cấp dịch vụ có giới hạn 25 người dùng.
 • Có thể bạn đang gặp phải vấn đề cần được khắc phục trước khi bạn có thể chuyển gói dịch vụ.

Vấn đề cần giải quyết

Một số vấn đề ảnh hưởng đến khả năng chuyển gói. Trước tiên, gói đăng ký của bạn cần được cung cấp đầy đủ và không có vấn đề liên quan đến trạng thái dịch vụ. Để xem liệu có vấn đề về cung cấp hoặc về trạng thái dịch vụ hay không, hãy xem phần Tình trạng dịch vụ hiện tại của trang Tổng quan về hỗ trợ (trong Office 365 Enterprise và Office 365 Midsize Business, bấm Quản trị > Office 365 > Hỗ trợ; trong Office 365 Small Business, bấm Quản trị > Nhận trợ giúp và hỗ trợ trực tuyến). Ví dụ, trong hình dưới đây, dịch vụ Exchange Online bị giáng cấp.

Danh sách các dịch vụ với trạng thái hiện tại được hiển thị; Lync bị giáng cấp

Tình trạng dịch vụ hiện tại hiển thị Exchange Online là bị giáng cấp

Ngoài ra, để chuyển gói, tất cả người dùng của bạn cần phải có giấy phép hợp lệ. Nếu bạn gán nhiều giấy phép hơn những gì bạn đã mua, bạn sẽ thấy một cảnh báo rằng bạn đang có xung đột giấy phép cần được giải quyết. Bạn cũng có thể xem liệu bạn có vấn đề này hay không bằng cách bấm Quản trị > Cấp phép (hoặc Quản lý các giao dịch mua và giấy phép) > Giấy phép. Trên trang Giấy phép, bạn sẽ thấy vấn đề và một nối kết để điều hòa vấn đề, như hiển thị trong hình dưới đây.

Trang Cấp phép, cột Trạng thái nói rằng 2 người dùng cần giấy phép hợp lệ. Điều hòa ngay bây giờ

Cột Trạng thái hiện xung đột cấp phép

Thêm giấy phép khi chuyển gói

Khi bạn chuyển gói bằng trình hướng dẫn Chuyển gói, bạn có thể thêm giấy phép vào đăng ký của bạn. Bạn không thể loại bỏ giấy phép như là một phần của việc chuyển gói. Nếu muốn giảm giấy phép, bạn nên gọi cho bộ phận hỗ trợ về các vấn đề thanh toán và đăng ký.

Để thêm giấy phép trong khi chuyển gói

 1. Bấm Chuyển gói > Chọn gói mới > Tiếp.
 2. Trong trình hướng dẫn Thanh toán, trên trang Chuẩn bị, hãy bấm Tiếp.
 3. Trên trang Xem lại, bấm vào Sửa.

Hình ảnh trang Xem lại đơn hàng của bạn với nối kết Sửa được tô sáng

 1. Trong hộp thoại đăng ký, sửa số lượng giấy phép người dùng rồi bấm Cập nhật giỏ hàng.

Chuyển các gói một cách thủ công (không dùng trình hướng dẫn Chuyển gói)

Bất kỳ gói nào không có trong danh sách Các gói đủ điều kiện cho trình hướng dẫn Chuyển gói đều có thể được chuyển “thủ công."

Chuyển gói thủ công bao gồm mua gói mới, gán lại giấy phép và hủy gói cũ của bạn.

 Quan trọng   

 • Bạn có thể chuyển lại gói cũ sau khi chuyển sang một gói trong một dòng dịch vụ khác.
 • Nếu bạn đang chuyển sang một gói trong một dòng dịch vụ khác, chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu tất cả thông tin công ty của bạn trước khi chuyển đổi các gói.

Để chuyển gói thủ công, hãy gọi cho bộ phận hỗ trợ về các vấn đề thanh toán và đăng ký.

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Quản trị Office 365 Small Business