Giới thiệu về tên miền onmicrosoft.com ban đầu trong Office 365

Office 365 tạo tên miền cho bạn, chẳng hạn như contoso.onmicrosoft.com, khi bạn đăng ký dịch vụ. ID người dùng bạn tạo khi bạn đăng ký bao gồm tên miền, chẳng hạn như alan@contoso.onmicrosoft.com. Bạn có thể tiếp tục sử dụng tên miền này cho ID người dùng của bạn và cho người dùng bạn thêm vào tài khoản của mình. Một số người làm như vậy khi họ đang sử dụng phiên bản dùng thử.

Bạn có hai tên miền ban đầu: onmicrosoft.com và public.sharepoint.com

Tài khoản Office 365 của bạn thực tế có hai tên miền ban đầu: tên miền onmicrosoft.com và tên miền SharePoint Online.

  • Bạn có thể dùng tên miền onmicrosoft.com (như fourthcoffee.onmicrosoft.com) với hầu hết các dịch vụ Office 365 ngoại trừ trang web công cộng của bạn.

Ví dụ, bạn có thể dùng tên miền onmicrosoft.com với các địa chỉ email Office 365 (các địa chỉ này đồng thời là ID người dùng của bạn cho Office 365), trang nhóm và Lync.

  • Trang web công cộng Office 365 được lưu trữ trên tên miền SharePoint Online ban đầu của bạn (như fourthcoffee-public.sharepoint.com) thay vì tên miền onmicrosoft.com mà bạn dùng với các dịch vụ khác.

Thậm chí sau khi thêm một hoặc nhiều tên miền của riêng bạn vào Office 365, bạn vẫn có thể tiếp tục dùng tên miền onmicrosoft.com và public.sharepoint.com.

 Ghi chú    Bạn không thể đặt lại tên cho miền ban đầu của bạn sau khi đăng ký. Ví dụ, tên miền ban đầu bạn chọn khi đăng ký Office 365 là fourthcoffee.onmicrosoft.com, bạn sẽ không thể đổi thành fabrikam.onmicrosoft.com. Để dùng tên miền onmicrosoft.com khác, bạn cần phải mở một tài khoản mới với Office 365.

Lợi ích của việc thêm tên miền riêng của bạn

Khi mọi người đã sẵn sàng dùng Office 365 cho doanh nghiệp của mình, hầu hết đều muốn có email (và trang web) chứa tên miền riêng, như fourthcoffee.com.

Lưu ý là không có yêu cầu nào để thêm tên miền riêng của bạn. Bạn có thể tiếp tục dùng tên miền onmicrosoft.com với Office 365 và không bao giờ phải chuyển. Nhưng nếu dùng tên miền riêng, bạn sẽ có địa chỉ email Office 365 dễ nhớ (nó cũng là ID người dùng của bạn) và URL trang web cho doanh nghiệp của bạn.

Giả sử bạn quyết định thêm tên miền tùy chỉnh vào phiên bản Enterprise hay Midsize Business hoặc Small Business của Office 365. Sau khi hoàn tất, khi nhìn vào danh sách tên miền trong Office 365, bạn sẽ thấy có tên miền đã thêm, chẳng hạn fourthcoffee.com. Miền ban đầu cũng có ở đó (tên miền có chứa onmicrosoft.com).

Bạn có thể dùng tên miền của mình cho một vài hoạt động trong Office 365. Ví dụ:

  • Dùng tên miền của bạn cho địa chỉ email.    Bạn có thể thay đổi địa chỉ email của người dùng để sử dụng tên miền quen thuộc hơn. Đến Người quản trị > Người dùng và nhóm. Bấm người dùng bạn muốn sửa, rồi bấm Sửa Sửa. Đối với địa chỉ email, bấm vào danh sách thả xuống, sau đó chọn tên miền tùy chỉnh của bạn.
  • Dùng tên miền của bạn cho trang web công cộng.    Bạn có thể thiết lập trang web công cộng để dùng tên miền tùy chỉnh của mình. Các bước cụ thể cho hoạt động này tùy thuộc vào bạn đang dùng phiên bản Enterprise hay Midsize Business hoặc Small Business của Office 365.

Tôi không thể loại bỏ tên miền onmicrosoft.com

Bạn không loại bỏ được các tên miền Office 365 ban đầu. Chúng tôi cần giữ các tên miền này vì Office 365 tiếp tục dùng chúng dưới nền cho tài khoản của bạn. Nhưng bản thân bạn không phải dùng những tên miền đó sau khi bạn đã thêm tên miền riêng của mình.

Tuy nhiên, có những trường hợp bạn có thể muốn dùng tên miền onmicrosoft.com sau khi bạn thêm tên miền của mình.

Ví dụ, bạn đăng ký tài khoản Office 365 khác, có lẽ là do bạn cần bộ tính năng khác. Nếu bạn muốn dùng tên miền tùy chỉnh của mình với tài khoản mới, trước tiên bạn phải loại bỏ nó khỏi tài khoản Office 365 bạn đã thêm nó vào. Bạn không thể loại bỏ những tên miền đang được dùng trong tài khoản của bạn; ví dụ, ID người dùng (địa chỉ email).

Để giải phòng tên miền để bạn có thể loại bỏ nó (thêm vào tài khoản khác của bạn), trước tiên bạn có thể thay đổi ID người dùng trở lại tên miền onmicrosoft.com. Thực hiện cùng các bước sửa địa chỉ email đã được mô tả ở trên để sử dụng tên miền của bạn. Nhưng lần này, chọn tên miền onmicrosoft.com trong danh sách thả xuống. Thực hiện các bước tương tự cho bất kỳ ai khác trên tài khoản của bạn cũng dùng tên miền đó với email. Khi bạn hoàn thành (giả sử rằng bạn không còn dùng tên miền với trang web của mình hoặc các dịch vụ khác), hãy loại bỏ nó khỏi một tài khoản, sau đó thiết lập với tên miền mới.

 Ghi chú    Nếu bạn cũng đã thiết lập tên miền của mình với trang web công cộng SharePoint Online thì trước khi có thể loại bỏ tên miền đó, trước tiên bạn phải đặt URL trang web trở về tên miền ban đầu. Các bước để thực hiện điều này khác nhau, tùy thuộc vào tài khoản của bạn là theo phiên bản Enterprise hay Midsize Business hoặc Small Business của Office 365.

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Quản trị Office 365 Small Business