Bắt đầu sử dụng Office và Office Web App

Office 365 bao gồm Office Web App và nó hoạt động với các chương trình Office trên máy tính. Hãy đăng nhập vào Office 365, sau đó ở đầu trang, bấm SkyDrive để chia sẻ tài liệu và cộng tác với mọi người bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn.

Những nét chính:

  • Dùng Office Web App để xem và sửa tệp Word, Excel, PowerPoint và OneNote trong trình duyệt web
  • Lưu giữ tài liệu trong Office 365 và dễ dàng truy cập vào những tài liệu này từ các ứng dụng Office trên máy tính cũ đến như Office 2007
  • Với gói đăng ký Office, bạn có thể truyền các ứng dụng Office trên máy tính tới máy tính của mình mà không phải tải xuống
  • Truy cập và sửa tài liệu từ điện thoại, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác
  • Cộng tác trên các tệp Word, Excel, PowerPoint và OneNote, bao gồm đồng tác giả đồng thời

Bắt đầu

Cộng tác

Đào tạo

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business cho người dùng, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Office 365 Small Business, Quản trị Office 365 Small Business