Cập nhật thông tin thẻ tín dụng của bạn

Đây là cách để giữ Office 365 cho doanh nghiệp của bạn cập nhật thông tin thẻ tín dụng để dịch vụ của bạn sẽ tiếp tục mà không bị gián đoạn. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về các thẻ bị từ chối và chuyển sang thanh toán hóa đơn.

Để chỉnh sửa thông tin thẻ tín dụng của bạn

  1. Đi tới trang Gói đăng ký (hoặc bấm Quản trị > Office 365 > Cấp phép hoặc Quản trị > Quản lý và mua giấy phép).
  2. Trên trang Đăng ký, bấm vào một tên gói đăng ký.
  3. Trên trang Chi tiết gói đăng ký, bên dưới Chi tiết thanh toán, hãy bấm Sửa.

 Ghi chú    Nếu bạn không thấy nối kết Sửa gói đăng ký của bạn đã hết hạn. Để sửa chi tiết thanh toán, bao gồm thẻ tín dụng của bạn, bạn cần gia hạn gói đăng ký của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều gì sẽ xảy ra nếu gói đăng ký của tôi hết hạn? cho Office 365 Enterprise và Office 365 Midsize Business hoặc Điều gì sẽ xảy ra nếu gói đăng ký của tôi hết hạn? cho Office 365 Small Business .

  1. Trong trình hướng dẫn Thay đổi chi tiết thanh toán, trên trang Phương thức thanh toán, chọn Thẻ hiện có, rồi bấm Tiếp theo.
  2. Trên trang Chi tiết thanh toán, hãy cập nhật thông tin thẻ tín dụng đã thay đổi.

 Ghi chú    Tùy chọn để cập nhật mã CVV/CVN của bạn không sẵn dùng vì nó không cần thiết khi cập nhật thông tin của một số thẻ hiện có.

  1. Bấm Đặt thứ tự để lưu các thay đổi của thẻ tín dụng của bạn.

 Quan trọng    Nếu gói đăng ký được mua bởi một người quản trị khác tại tổ chức của bạn, bạn sẽ không thể cập nhật thông tin thẻ tín dụng cho gói đăng ký này được. Nếu thẻ tín dụng đó sắp hết hạn và người quản trị khác không thể cập nhật thông tin, bạn có thể ngăn sự gián đoạn dịch vụ bằng cách thêm thẻ tín dụng khác cho gói đăng ký này.

Nếu bạn nhận được thông báo cho biết rằng thẻ tín dụng đã bị từ chối

Trước tiên, kiểm tra chi tiết thẻ - số, ngày tháng hết hạn, tên trên thẻ và địa chỉ bao gồm thành phố, tiểu bang và mã ZIP - xuất hiện chính xác như khi chúng hoạt động trên thẻ và tuyên bố về thẻ tín dụng của mình. Sửa thông tin thẻ trong Office 365 nếu cần thiết. Nếu bạn tiếp tục thấy thông báo từ chối, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn.

Bạn cần thay đổi từ thanh toán bằng thẻ tín dụng sang thanh toán bằng hóa đơn?

Nếu bạn điều chỉnh gói đăng ký của bạn để số tiền thanh toán được cao hơn hoặc nếu các lý do ban đầu khi chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng hơn là dùng hóa đơn không còn tác dụng nữa, bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán từ thẻ tín dụng sang hóa đơn. Thay đổi các tùy chọn thanh toán của bạn liên quan gọi hỗ trợ thanh toán.Để biết thêm thông tin, hãy xem Thay đổi phương thức thanh toán của bạn cho Office 365.

Thêm thông tin

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Quản trị Office 365 Small Business