Xem hóa đơn Office 365 của bạn

Bạn có thể xem bản kê hóa đơn giao dịch hoặc hóa đơn để biết thông tin về chi phí gói đăng ký Office 365 của bạn. Bạn cũng có thể in hay lưu hóa đơn của bạn.

Hóa đơn của bạn sẽ xuất hiện theo một trong hai cách. Vui lòng tham chiếu đến các bước phù hợp với trải nghiệm của bạn trong cổng thông tin Office 365:

Bạn cũng có thể quan tâm đến những cách khác để quản lý thanh toán của bạn:

Xem hóa đơn của bạn

 Ghi chú    Bạn cần phải là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị thanh toán để xem bản kê hóa đơn giao dịch cho Office 365 Enterprise hoặc Office 365 Midsize Business . Bạn chỉ cần phải là một người quản trị để xem bản kê hóa đơn giao dịch cho Office 365 Small Business.

Để xem bản kê hóa đơn giao dịch hoặc lịch sử thanh toán

 1. Đi tới trang Gói đăng ký (hoặc bấm Quản trị > Cấp phép hoặc Quản trị >Quản lý và mua giấy phép), rồi bấm vào tên gói đăng ký của bạn.

Hình ảnh của cột gói đăng ký trong Office 365 bao gồm tên gói đăng ký có thể bấm vào

 1. Trên trang Chi tiết gói đăng ký, hãy bấm vào Xem hóa đơn.

Ảnh của trang Chi tiết gói đăng ký trong Office 365 hiển thị nối kết Xem hóa đơn của bạn ở bên phải của tên gói

 1. Trong Hóa đơn Trực tuyến, bạn có thể:
  1. Hãy chọn Thời hạn Thanh toán mà bạn muốn xem chi phí về thời hạn đó. Bạn có thể xem chi phí cho các tháng hiện tại và trước đó.
  2. Thay đổi Kiểu Dạng xem để xem chi phí theo sản phẩm hoặc dòng mục.
  3. Xem một đồ thị của Lịch sử Thanh toán để so sánh chi phí của bạn theo thời gian.
  4. Xem số lượng giấy phép bạn đã phải trả phí cho giấy phép đó bằng cách bấm vào tên gói đăng ký của bạn dưới phần Chi phí Hiện tại.

Ảnh hóa đơn Office 365 của bạn thể hiện vị trí để chọn Thời hạn Thanh toán, Kiểu Dạng xem và Lịch sử Thanh toán ở phía trên cũng như vị trí bấm vào tên gói đăng ký của bạn để biết thêm thông tin chi tiết gần giữa

Hóa đơn Office 365 trực tuyến

Đầu Trang Đầu Trang

In hoặc lưu hóa đơn của bạn

Bạn có thể truy nhập và in hóa đơn ở định dạng .pdf cho đơn hàng của bạn.

 1. Ở góc trên bên phải của trang Hóa đơn Trực tuyến, hãy bấm Hóa đơn có thể In.

Xem hóa đơn có thể in trong Office 365

 1. Hãy chọn một Thời hạn Thanh toán rồi bấm vào hóa đơn bạn muốn in.

Ảnh của hộp thả xuống thời hạn thanh toán trong Office 365 và nối kết tới hóa đơn dạng PDF

 1. In hoặc lưu hóa đơn .pdf của bạn từ chương trình trình đọc PDF.

Một cách khác để xem, in hoặc lưu hóa đơn của bạn

 Ghi chú    Bạn cần phải là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị thanh toán để xem bản kê hóa đơn giao dịch cho Office 365 Enterprise hoặc Office 365 Midsize Business . Bạn chỉ cần cần phải là người quản trị để xem bản kê hóa đơn giao dịch của bạn cho Office 365 Small Business .

Để xem bản kê hóa đơn giao dịch hoặc lịch sử thanh toán

 1. Đi tới trang Gói đăng ký (hoặc bấm Quản trị > Cấp phép hoặc Quản trị > Quản lý và mua giấy phép), rồi bấm Thanh toán.

Ảnh hiển thị nối kết thanh toán mà bạn có thể bấm vào để xem hóa đơn của bạn

 1. Trên trang Thanh toán, hãy chọn tháng và ngày tháng của hóa đơn mà bạn muốn để xem lại, rồi bấm Xem.

Ảnh của các hộp thả xuống tháng và năm để chọn để xem hóa đơn trong Office 365 của bạn

 1. Hãy bấm Xem Chi tiết
 2. Trên trang Chi tiết Đơn hàng:
 • Để in hoặc lưu bản sao PDF của hóa đơn, hãy bấm Xem Hóa đơn ( .pdf)
 • Để bung rộng chi tiết, bấm vào mũi tên xuống bên cạnh tên gói đăng ký

Ảnh của nối kết Xem Hóa đơn trong Office 365 và mũi tên bạn có thể bấm vào để xem chi tiết hóa đơn

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Quản trị Office 365 Small Business