Tạo bản ghi DNS cho Office 365 khi bạn quản lý các bản ghi DNS của mình

Để biết các hướng dẫn chi tiết về cách tạo bản ghi DNS cho Office 365, bao gồm bản ghi MX cần thiết để định tuyến mail, hãy bấm vào nối kết dành cho nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ DNS của bạn.

 Thận trọng    Một số nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ DNS không cho phép bạn tạo tất cả các kiểu bản ghi cần thiết, việc này có thể gây ra một số hạn chế dịch vụ . Nếu nhà cung cấp của bạn không hỗ trợ bản ghi SRV, TXT hoặc CNAME, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển miền sang một nhà cung cấp hỗ trợ tất cả các kiểu bản ghi cần thiết.

Để biết cần phải có những bản ghi DNS nào và tìm các giá trị để sử dụng cho mỗi bản ghi, hãy xem Thu thập thông tin bạn cần để tạo bản ghi DNS cho Office 365 DNS.

 Ghi chú    Nếu bạn đang dùng cấu hình hỗn hợp với máy chủ Exchange tại cơ sở, để thiết lập email hãy làm theo hướng dẫn trong Lập kế hoạch Exchange Online trong Hướng dẫn Triển khai Nâng cao, thay vì bấm vào nối kết dưới đây.

Cũng có hướng dẫn cho nhà cung cấp lưu trữ DNS trong một số bản địa hệ thống khác. Để xem bản địa hệ thống của bạn có hướng dẫn từng bước bổ sung hay không, hãy xem Tạo bản ghi DNS tại nhà đăng ký tên miền bổ sung ở các bản địa khác.

 Mẹo    Nếu bạn không biết nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ DNS hoặc cơ quan đăng ký miền của mình, hãy xem phần Tìm cơ quan đăng ký miền hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ DNS của bạn.Để biết mô tả về những điều bản ghi DNS thực hiện, hãy xem Hiểu rõ về các kiểu bản ghi DNS.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Quản trị Office 365 Small Business