Thiết lập và quản lý miền trong Office 365 Enterprise và Office 365 Midsize Business

Office 365 tạo miền khi bạn đăng ký dịch vụ (tên miền bao gồm .onmicrosoft.com). Nhưng hầu hết các công ty muốn dùng tên miền riêng của họ, như fabrikam.com, cho địa chỉ email và trang web doanh nghiệp.

Hãy thực hiện các bước sau để bắt đầu với tên miền tùy chỉnh của bạn trong Office 365.

 Mẹo    Nếu tổ chức của bạn có quy mô lớn và đang định thiết lập các miền phức tạp hơn, chẳng hạn như một hướng dẫn có tên miền chung hoặc triển khai hỗn hợp, hãy dùng Office 365FastTrack để bắt đầu.

So sánh tên miền hoạt động ra sao đối với các phiên bản khác nhau của Office 365 Các tùy chọn làm việc với các miền sẽ khác nhau giữa các phiên bản của Office 365. Kiểm tra các tùy chọn tên miền trong các đăng ký Office 365 khác nhau để đảm bảo bạn có đăng ký phù hợp với nhu cầu của tổ chức bạn.

Thiết lập tên miền của bạn với Office 365

 Mẹo    Có một cách đơn giản để bắt đầu với tên miền của bạn là làm theo các bước thiết lập trong cổng thông tin. Đến Quản trị > Office 365 , và ở ngăn bên trái, hãy bấm Thiết lập .

Thêm tên miền của bạn vào Office 365.

Xem video (4:48)

Nếu bạn muốn dùng một SharePoint Online trang web công cộng cùng với email và Lync, bạn phải thực hiện thêm một số bước.

Tạo tài khoản người dùng có dùng tên miền tùy chỉnh của bạn

Tạo tài khoản (ID người dùng) bằng tên miền dành cho những người trong tổ chức của bạn. Xem video (2:54 SA)

Bạn cũng có thể thêm nhiều người dùng với tệp CSV.

Thiết lập email, SharePoint và Lync bằng cách thêm và cập nhật bản ghi DNS (bản ghi MX, bản ghi SRV. v.v..)

Tạo bản ghi DNS cho Office 365 tại nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn để thiết lập email và SharePoint. Xem video (3:29)

Có kế hoạch dùng Lync trong Office 365? Bạn cần thiết lập bản ghi DNS và miền đối với lưu lượng gửi đi cho Lync Online.

Thiết lập trang web công cộng với tên miền của bạn trên Office 365
  1. Tùy chỉnh cách hiển thị và cảm nhận của trang web:
  1. Thiết lập website Office 365 để dùng tên miền của bạn. Khi trang web của bạn đã sẵn sàng hoạt động, hãy chia sẻ với cả thế giới. Hãy xem Dùng miền của bạn cho website công cộng của bạn, vàkích hoạt website công cộng của bạn.
  2. Chạy thử trang web bằng tên miền của bạn. Hãy bảo đảm trang web của bạn trông phù hợp và hoạt động tốt bằng cách tự mình trải nghiệm.
Thực hiện các thay đổi đối với thiết lập miền của bạn Bạn có thể thay đổi miền mặc định của bạn hoặc loại bỏ tên miền của bạn khỏi Office 365. Hoặc bạn có thể thêm miền khác vào tài khoản của bạn bằng cách lặp lại các bước trongthêm tên miền của bạn.
Sửa lỗi Nếu bạn đang gặp vấn đề sau khi thiết lập tên miền với dịch vụ Office 365, hãy xem Khắc phục sự cố sau khi thay đổi tên miền.

 Mẹo    Bạn đang lập kế hoạch để dùng Project Online? Hãy đảm bảo thiết lập tên miền tùy chỉnh của bạn trước để bạn không gặp phải vấn đề truy nhập.

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business cho người quản trị