Thiết lập và sử dụng Office 365 trên điện thoại hoặc máy tính bảng

Bạn có thể truy nhập vào email, nhắn tin tức thời, tài liệu và các dịch vụ Office 365 khác từ điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Các thiết bị được hỗ trợ bao gồm Windows Phone, iPhone và iPad, Android Phone, Nokia (Symbian OS) và các thiết bị BlackBerry®.

Nối kết đến hướng dẫn thiết đặt thiết bị di động của bạn được bao gồm ở đây và trong Office 365 dành cho cổng thông tin Doanh nghiệp. Trong trình duyệt của bạn, đi đến Đăng nhập Office 365 (portal.microsoftonline.com) và đăng nhập bằng ID người dùng Office 365 và mật khẩu của bạn. Đi đến Thiết đặtThiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm và kết nối phần mềm với đám mây >Thiết đặtOffice 365 > Bắt đầu >Điện thoại & máy tính bảng. Hoặc, đi đến Phần mềm > Điện thoại & máy tính bảng và sau đó chọn thiết bị của bạn.

Để thiết lập điện thoại hoặc máy tính bảng

Các thiết bị di động khác

Để biết thông tin chung về các máy tính bảng hoặc điện thoại khác, bạn có thể đọc những bài viết sau đây:

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Office 365 Small Business, Quản trị Office 365 Small Business