Thêm một tên miền vào Office 365 và tiếp tục lưu trữ trang web ở nơi nó đang được lưu trữ

Bạn có thể thêm tên miền tùy chỉnh, như fourthcoffee.com, vào Office 365 Small Business bằng cách đăng nhập vào cổng thông tin Quản trị rồi dưới Tên miền, hãy chọn Quản lý tên miền email và trang web của bạn, rồi Thêm tên miền. (Nếu bạn đã thêm một tên miền, bạn có thể thêm tên miền bổ sung bằng cách làm theo các bước tương tự ở trên.)

Tuy nhiên, nếu bạn đã có trang web sử dụng tên miền bạn đang thêm vào, như www.fourthcoffee.com, bạn cần thực hiện thêm một số bước để đảm bảo rằng khách hàng vẫn có thể truy cập vào site tại nhà cung cấp lưu trữ web hiện tại của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình thực hiện. Vì các nhà cung cấp lưu trữ có khác nhau đôi chút, có thể bạn cần liên hệ với nhà cung cấp hiện tại để được trợ giúp thêm.

 Quan trọng    Bạn có hai tùy chọn để chắc chắn mọi người vẫn có thể truy cập được vào trang web của bạn sau khi bạn thêm tên miền vào Office 365.

 • Nếu bạn quyết định để bản ghi DNS được lưu trữ bên ngoài Office 365, bạn không cần phải thực hiện các bước trong bài viết này.
 • Nếu bạn muốn Office 365 thiết lập các bản ghi DNS cho các dịch vụ của bạn và quản lý DNS của bạn, hãy đọc bài viết này và làm theo các hướng dẫn ở đây.

Bạn muốn thực hiện điều gì?


Chuẩn bị trước khi bạn thêm tên miền

Trước khi thêm tên miền cho Office 365, bạn hãy lưu ý những điều sau đây:

 • Trước khi thêm tên miền, bạn phải đăng ký tên miền đó và có chứng danh đăng nhập cần thiết cho nhà đăng ký tên miền của bạn.
  • Bạn có thể mua tên miền từ nhà đăng ký tên miền.
  • Nếu bạn đã có tên miền mà muốn thêm vào nhưng không có chứng danh đăng nhập tại nhà đăng ký tên miền, hãy liên hệ với người đã đăng ký tên miền.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm dịch vụ DNS của bạn.

 • Nếu bạn hiện đang dùng các tên miền tùy chỉnh trong một dịch vụ điện toán đám mây Microsoft khác, bạn không thể thêm cùng các tên miền đó cho Office 365.
 • Khi bạn xác nhận quyền sở hữu tên miền của bạn cho Office 365, bạn thêm bản ghi DNS tại nhà đăng ký tên miền của bạn và phải đợi bản ghi lan truyền trong hệ thống DNS. Quá trình này thường mất khoảng 15 phút nhưng cũng có thể mất tới 72 giờ.
 • Xin lưu ý! Sau khi bạn thiết lập tên miền để hoạt động với các dịch vụ Office 365, đừng để tên miền hết hạn vì không thanh toán cho nhà đăng ký tên miền của bạn. Nếu bạn không gia hạn đăng ký tên miền, các dịch vụ Office 365 của bạn được thiết lập với tên miền đó sẽ không hoạt động. Chẳng hạn như email sẽ không được gửi đi và Lync Online sẽ không hoạt động. Nhà đăng ký tên miền của bạn sẽ thông báo cho bạn khi đăng ký tên miền của bạn chuẩn bị hết hạn.

Đầu Trang Đầu Trang

Thêm tên miền của bạn vào Office 365

Bạn có thể thêm tên miền vào Office 365 và giữ trang web sử dụng tên miền đó tại nhà cung cấp lưu trữ hiện tại. Để tiếp tục lưu trữ trang web ở nơi lưu trữ hiện tại sau khi bạn thêm tên miền vào Office 365, bạn phải tạo một bản ghi DNS trong Office 365. Bản ghi này trỏ tới địa chỉ IP cho trang web của bạn; ví dụ: 172.16.140.1.

Nếu bạn không biết địa chỉ IP của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp lưu trữ hiện tại của bạn và giải thích rằng bạn cần địa chỉ IP cho trang web của bạn để có thể tạo bản ghi A nhằm định tuyến khách hàng đến đó. Sau đó thêm tên miền trong Office 365 bằng cách thực hiện các thao tác sau.

 1. Trên trang Quản trị, dưới mục Tên miền, hãy bấm Quản lý tên miền email và trang web của bạn, bấm Thêm tên miền, sau đó bấm Bắt đầu ngay.
 2. Trên trang Thêm tên miền, hãy gõ tên miền bạn muốn thêm, rồi bấm Tiếp.
 3. Làm theo các bước trong trình hướng dẫn để xác nhận với Office 365 rằng tên miền bạn đã thêm thuộc về bạn. Bạn sẽ xác nhận với Office 365 rằng bạn sở hữu tên miền của bạn và sau đó, để hoàn thành quá trình này để bạn có thể sử dụng tên miền của bạn trong Office 365, bạn sẽ thay đổi bản ghi máy chủ tên (NS) của bạn để chỉ đến Office 365 hoặc tự tạo bản ghi DNS cần thiết tại nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn.
 4. Nếu bạn chọn tùy chọn đầu tiên, bản ghi NS chuyển hướng lưu lượng truy cập vào miền, chẳng hạn như email, đến tài khoản Office 365 của bạn. Sau khi cập nhật những bản ghi này, Office 365 sẽ tự động thiết lập email và các dịch vụ khác cho bạn bằng cách tạo bản ghi DNS cần thiết. Để giữ trang web của bạn được lưu ở vị trí hiện tại, bạn cần phải thực hiện thêm các bước (được mô tả dưới đây). Sau khi tên miền của bạn được xác nhận, hãy bấm Hủy trong trình hướng dẫn Thêm tên miền. Sau đó thực hiện các bước trong phần tiếp theo, Thiết lập tài khoản email và chuyển hướng trang web.

 Quan trọng    Đừng tiếp tục đến trang nơi bạn cập nhật bản ghi máy chủ tên (NS) cho tên miền để chỉ tới máy chủ tên miền Office 365. Bạn sẽ thực hiện việc này sau.

Nếu bạn chọn tùy chọn thứ hai, bạn sẽ không thấy tùy chọn để thay đổi các bản ghi NS của bạn và không cần phải làm theo các bước bổ sung dưới đây. DNS của bạn vẫn sẽ được lưu ở nhà cung cấp lưu trữ DNS hiện tại của bạn và tự bạn sẽ tạo bản ghi DNS cho Office 365 ở đó.

Đầu Trang Đầu Trang

Thiết lập tài khoản email và chuyển hướng trang web

Nếu bạn chọn tùy chọn trong đó bạn sẽ chuyển bản ghi NS của bạn sang Office 365, bước kế tiếp sẽ là thêm tài khoản người dùng và địa chỉ email cho tên miền và thiết lập Chuyển hướng bản ghi cho trang web của bạn bằng cách thực hiện như sau.

 1. Thêm tài khoản người dùng và địa chỉ email:   Tạo địa chỉ email Office 365 với tên miền cho những người dùng sử dụng tên miền đó (chẳng hạn như ben@contoso.com) để người dùng của bạn không mất email khi bạn cập nhật bản ghi NS tên miền để chỉ tới Office 365.

 Mẹo    Sau khi bạn thêm tên miền vào Office 365 , bạn có thể thay đổi tên miền mặc định cho địa chỉ mới .

 1. Thiết lập bản ghi A để chuyển hướng:   Trong trình hướng dẫn DNS, hãy tạo bản ghi A để chuyển hướng lưu lượng đến trang web của bạn, sử dụng địa chỉ IP bạn lấy từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web hiện tại.

Chúng tôi khuyên bạn cũng nên tạo bản ghi CNAME để giúp đảm bảo khách hàng sẽ tìm thấy trang web của bạn cho dù họ có nhập chữ www cùng với tên miền của bạn hay không. Thêm bản ghi CNAME vào Office 365 trong trình quản lý DNS.

Đầu Trang Đầu Trang

Cập nhật bản ghi máy chủ tên miền (NS) để chỉ tới Office 365

Giờ đây, bạn đã thiết lập tài khoản email và chuyển hướng trang web, bạn có thể cập nhật bản ghi máy chủ tên miền (NS) của bạn để tên miền chỉ tới Office 365. Bằng cách thiết lập trước địa chỉ email và bản ghi A như mô tả trong phần trước, người dùng sẽ có tài khoản email sử dụng địa chỉ tên miền và trang web của bạn vẫn sẵn có tại nhà cung cấp lưu trữ hiện tại sau khi bạn thay đổi bản ghi NS.

 Ghi chú    Khi bạn thay đổi bản ghi NS của tên miền như mô tả ở đây, bạn thay đổi đích của dịch vụ tên miền, chẳng hạn như email, để chỉ tới Office 365 . Lưu ý—nếu bạn đã sử dụng tên miền cho email bên ngoài Office 365 , hãy chắc chắn rằng bạn đã tạo địa chỉ email Office 365 có tên miền đó cho người dùng của bạn (như ben@contoso.com ) để họ không mất email khi bạn cập nhật bản ghi NS để chỉ tới Office 365 .

 1. Trên trang Quản trị, dưới mục Tên miền, bấm Quản lý tên miền email và trang web của bạn.
 2. Chọn tên miền bạn muốn sửa.
 3. Bấm Khắc phục sự cố.
 4. Chọn tùy chọn đầu tiên, rồi bấm Tiếp.
 5. Làm theo các bước trên trang này để cập nhật bản ghi NS của bạn hoặc làm theo hướng dẫn từng bước này.

Sau khi cập nhật bản ghi NS của bạn, email sẽ được định tuyến tới Office 365 nhưng lưu lượng truy cập tới địa chỉ trang web sử dụng tên miền đó sẽ tiếp tục chuyển đến nhà cung cấp lưu trữ hiện tại của bạn.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Quản trị Office 365 Small Business