Loại bỏ tên miền

Để loại bỏ tên miền khỏi Office 365, hãy chắc chắn không thiết đặt nào đang dùng tên miền rồi làm theo các bước sau đây.

 1. Hãy đến trang Tên miền trong Office 365.
 • Nếu bạn đang dùng Office 365 Small Business, đến Quản trị > Quản lý tên miền trang web và email của bạn.
 • Nếu bạn đang dùng Office 365 Enterprise hoặc Office 365 Midsize Business, hãy đến Quản trị > Office 365 > Tên miền.
 1. Trên trang Tên miền, hãy chọn tên miền rồi bấm Loại bỏ.
 2. Trên trang Loại bỏ tên miền, bấm Đồng ý.

Có phải bạn loại bỏ tên miền của bạn vì muốn thêm tên miền đó vào gói đăng ký Office 365 khác không? Hãy tìm hiểu thêm về thay đổi gói sản phẩm hay đăng ký của bạn.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo tên miền của bạn đã sẵn sàng được gỡ bỏ

Trước khi loại bỏ tên miền khỏi Office 365, bạn phải loại bỏ bất kỳ phần nào đang dùng tên miền đó.

Những điều cần kiểm tra Cách loại bỏ tên miền tùy chỉnh
Thiết đặt cho tất cả người dùng
 1. Thay đổi địa chỉ email cho mỗi người dùng:
 • Nếu bạn đang dùng Office 365 Small Business, hãy đến Quản trị > Thêm người dùng, đặt lại mật khẩu và thêm nữa > Người dùng.
 • Nếu bạn đang dùng Office 365 Enterprise hoặc Office 365 Midsize Business, hãy đến Quản trị > Office 365 > Người dùng và Nhóm.
 1. Đối với người dùng, hãy bấm SửaSửa và chọn tên miền tùy chỉnh khác hoặc địa chỉ yourcompanyname.onmicrosoft.com.

 Mẹo    Bạn có thể chọn nhiều người dùng và thay đổi nhiều địa chỉ cùng một lúc.

Hoặc, nếu đây là tài khoản chạy thử, bạn có thể loại bỏ tất cả người dùng.
Nhóm phân phối

Office 365 Small Business:

 • Hãy đến Quản trị > Thêm người dùng, đặt lại mật khẩu và thêm nữa > Nhóm. Đối với mỗi nhóm, bấm SửaSửa và chọn tên miền tùy chỉnh khác hoặc địa chỉ yourcompanyname.onmicrosoft.com.

Office 365 Enterprise hoặc Office 365 Midsize Business

 1. Đến Quản trị > Exchange > Người nhận > Nhóm.
 2. Đối với mỗi nhóm dùng tên miền tùy chỉnh trong địa chỉ email, bấm SửaSửa, thay đổi địa chỉ SMTP và bất kỳ kiểu địa chỉ tùy chỉnh nào để dùng tên miền tùy chỉnh khác hoặc địa chỉ yourcompanyname.onmicrosoft.com. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý Nhóm Phân phối.
Trang web công cộng của bạn được lưu trữ trên Office 365

Office 365 Small Business:

 • Hãy đến Quản trị > Quản lý trang web công cộng của bạn > Thay đổi Địa chỉ và chọn tên miền tùy chỉnh khác hoặc địa chỉ yourcompanyname.sharepoint.com.

Office 365 Enterprise hoặc Office 365 Midsize Business

 1. Đến Quản trị > Office 365 > SharePoint và chọn hộp kiểm kế bên trang web công cộng của bạn.
 2. Nếu bạn muốn giữ trang web công cộng của bạn, hãy bấm Tên miền trang web và trong hộp URL mới, chọn tên miền tùy chỉnh khác hoặc địa chỉ yourcompanyname.sharepoint.com. Hoặc, nếu bạn muốn xóa bỏ nội dung của trang web công cộng, hãy bấm Xóa.

Tùy chỉnh bản ghi DNS cho tên miền

Office 365 Small Business:

 1. Nếu Office 365 quản lý bản ghi DNS của bạn và nếu bạn đã thêm bất kỳ bản ghi DNS tùy chỉnh nào vào Office 365, hãy loại bỏ chúng bằng cách đến Quản trị > Quản lý trang web và tên miền email của bạn, chọn tên miền rồi bấm Quản lý DNS.

 Ghi chú    Các bản ghi mà Office 365 thêm cho bạn sẽ tự động bị xóa khi bạn loại bỏ tên miền.

 1. Nếu bạn quản lý bản ghi DNS tại nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn cho tên miền này, hãy xóa bỏ tất cả các bản ghi ở nhà cung cấp lưu trữ DNS mà bạn đã tạo chỉ đến các dịch vụ Office 365. Nếu bạn cần trợ giúp tìm các bản ghi DNS tại nhà cung cấp của bạn, hãy xem các hướng dẫn từng bước cho việc tạo các bản ghi DNS.

Office 365 Enterprise hoặc Office 365 Midsize Business:

 Mẹo    Nếu bạn có bất kỳ tên miền phụ thiết lập cho tên miền tùy chỉnh này, cũng nên nhớ loại bỏ chúng.

Tên miền chính
 1. Trên trang Quản trị, ở góc phải trên cùng, bấm tên công ty của bạn.
 2. Trong hộp Tên miền mặc định, hãy thay đổi tên miền.

Bạn vẫn không thể loại bỏ tên miền tùy chỉnh của bạn?

Nếu không thể loại bỏ tên miền của bạn ngay lúc này, bạn sẽ thấy trạng thái Đang chờ loại bỏ đối với tên miền trên trang Office 365Tên miền. Nếu bạn vẫn tiếp tục thấy trạng thái này sau khi loại bỏ tên miền khỏi mọi thứ được liệt kê ở trên, hãy thử loại bỏ tên miền một lần nữa hoặc thử một trong những cách sau:

 • Làm theo các bước trong bài viết KB này để truy tìm các mục Office 365 có thể vẫn đang dùng tên miền của bạn, chẳng hạn như tài khoản người dùng hay địa chỉ Lync SIP.
 • Bạn vẫn bị vướng mắc? Đặt câu hỏi trong Diễn đàn cộng đồng Office 365. Đây là nguồn thông tin tuyệt vời, bao gồm cả những nhân viên hỗ trợ của Microsoft là những người có thể trợ giúp nếu bạn đã thử các bước khắc phục sự cố nêu ở đây nhưng vẫn không thể loại bỏ tên miền của bạn.

Bạn không thể loại bỏ tên miền Office 365

Có một số tên miền Office 365 bạn không thể loại bỏ.

 • Bạn không thể loại bỏ tên miền gốc contoso.onmicrosoft.com đã được cung cấp cho tài khoản của bạn từ khi đăng ký.
 • Nếu bạn đang dùng Office 365 Enterprise hoặc Office 365 Midsize Business, bạn đã kích hoạt đồng bộ hóa thư mục chưa? Nếu rồi, tên miền tự động được thêm vào tài khoản của bạn sẽ có dạng như thế này: contoso.mail.onmicrosoft.com. Bạn không loại bỏ tên miền này được.
 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Quản trị Office 365 Small Business