Tìm cơ quan đăng ký tên miền hoặc nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn

Để thiết lập tên miền trong Office 365, bạn, với tư cách người quản trị, phải sở hữu tên miền và thay đổi một số bản ghi DNS cho tên miền của mình. Nếu bạn chưa sở hữu tên miền, bạn có thể mua tên miền từ một cơ quan đăng ký tên miền.

Cơ quan đăng ký tên miền thường, nhưng không phải luôn luôn, quản lý các bản ghi DNS cho tên miền của bạn. Nếu bạn không nhớ cơ quan đăng ký tên miền nơi bạn đã đăng ký tên miền của mình, hãy làm theo các bước ở đây để tìm ra cơ quan đăng ký. Nếu cơ quan đăng ký không quản lý các bản ghi DNS của bạn, bạn sẽ phải tìm tới nhà cung cấp lưu trữ DNS.

Tìm cơ quan đăng ký tên miền của bạn

  1. Trên trang tìm kiếm InterNIC, ở hộp Tìm kiếm Whois, hãy nhập tên miền của bạn. Ví dụ, contoso.com.
  2. Chọn tùy chọn Domain rồi bấm Submit.
  3. Trên trang Whois Search Results, hãy định vị mục nhập Registrar. Mục nhập này liệt kê tổ chức cung cấp dịch vụ cơ quan đăng ký cho tên miền của bạn.

Tìm nhà cung cấp lưu trữ DNS của bạn.

  1. Trên trang tìm kiếm InterNIC, ở hộp Tìm kiếm Whois, hãy nhập tên miền của bạn. Ví dụ, contoso.com.
  2. Chọn tùy chọn Domain rồi bấm Submit.
  3. Trên trang Whois Search Results, hãy định vị mục nhập Name Server đầu tiên.
  4. Sao chép thông tin máy chủ tên (NS) xuất hiện sau dấu hai chấm (:) rồi dán vào hộp Tìm kiếm ở đầu trang. Chọn Nameserver rồi bấm Submit.
  5. Trên trang Whois Search Results, hãy định vị mục nhập Registrar. Mục nhập này liệt kê nhà cung cấp lưu trữ DNS, nhà cung cấp DNS sở hữu máy chủ tên cho miền của bạn.
 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Quản trị Office 365 Small Business