Xem trạng thái các dịch vụ của bạn

Là người quản trị cho Office 365, bạn có thể xem trạng thái các dịch vụ của mình và tìm hiểu về lịch trình bảo trì cho những dịch vụ đó.

Trong phần Trạng thái dịch vụ , bạn sẽ thấy:

 • Trạng thái hiện tại:
  • Tính sẵn có của từng dịch vụ hoặc công cụ, cho hôm nay và sáu ngày trước đây
  • Chi tiết về một sự việc gián đoạn hoặc mất dịch vụ
 • Việc bảo trì theo kế hoạch: Các giai đoạn mà dịch vụ có thể không sẵn có

Nguồn cấp RSS về trạng thái dịch vụ cho phép bạn truy cập theo thời gian thực vào thông tin về các sự cố dịch vụ và các sự kiện bảo trì theo kế hoạch. Nguồn cấp RSS được cập nhật khi một sự kiện mới được thêm vào hoặc một sự kiện hiện có được cập nhật. Để đăng ký nguồn cấp RSS, trên trang Trạng thái hiện tại, hãy bấm vào nối kết RSS.


 Ghi chú 

 • Nếu bạn không thể đăng nhập vào Office 365, bạn sẽ không thể truy nhập vào trang trạng thái Dịch vụ của mình. Để biết thêm thông tin về những gì bạn có thể làm trong trường hợp này, vui lòng xem Khắc phục sự cố đăng nhập vào Office 365.
 • Cũng có các báo cáo dành cho người quản trị của Office 365 Enterprise và Office 365 Midsize Business. Trong Trung tâm quản trị Office 365, hãy bấm Báo cáo.

Bạn muốn làm gì?

Xem trạng thái hiện tại

Trang Trạng thái hiện tại hiển thị một bảng bao gồm tất cả các dịch vụ của bạn và các cấu phần trong đó, cùng với trạng thái của những dịch vụ này cho Hôm nay và những ngày trước đó. Để biết thêm thông tin, bạn có thể bấm vào các biểu tượng trong bảng.

Để xem trạng thái hiện tại của tất cả các dịch vụ của bạn

 1. Hãy dẫn hướng đến trang Trạng thái dịch vụ:
 1. Trong cả Office 365 Enterprise và Office 365 Midsize Business, trong Trung tâm quản trị Office 365, ở ngăn bên trái, bấm Trạng thái dịch vụ.
 2. Trong Office 365 Small Business, bấm Quản trị. Dưới Trạng thái dịch vụ, bấm Theo dõi trạng thái dịch vụ và hoạt động bảo trì.
 1. Trên trang Trạng thái hiện tại, hãy bấm mũi tên xuống kế bên một dịch vụ để xem các tính năng hoặc cấu phần bổ sung của dịch vụ đó.
 2. Bấm vào một biểu tượng để xem chi tiết.

Định nghĩa và mô tả cho các biểu tượng Trạng thái hiện tại được nêu trong bảng sau đây.

Biểu tượng Mô tả biểu tượng Định nghĩa
Dịch vụ sẵn có bình thường Dịch vụ sẵn có bình thường Dịch vụ sẵn có và không gặp sự cố trong giai đoạn báo cáo. Biểu tượng này không kết nối đến thông tin bổ sung.
Đang điều tra Đang điều tra Một sự cố tiềm tàng đang được điều tra. Thông tin thêm sẽ sớm được cung cấp.
Sự cố giả Sự cố giả Dịch vụ ổn định. Sự cố tiềm tàng được điều tra đã không thực sự xảy ra.
Gián đoạn dịch vụ Gián đoạn dịch vụ Dịch vụ không hoạt động. Người dùng không thể truy cập vào email, tài liệu hoặc thông tin hiện diện.
Đang khôi phục dịch vụ Đang khôi phục dịch vụ Đang trong quá trình khắc phục sự cố về dịch vụ.
Giáng cấp dịch vụ Giáng cấp dịch vụ Dịch vụ chậm, yếu, thỉnh thoảng không đáp ứng trong những giai đoạn ngắn.
Khôi phục kéo dài Khôi phục kéo dài Đã hoàn thành các bước để giải quyết sự cố về dịch vụ. Tuy nhiên, sẽ cần thêm thời gian để dịch vụ trở lại bình thường. Trong thời gian này, một số hành vi của dịch vụ có thể sẽ cần nhiều thời gian hơn bình thường để hoàn tất.
Đã khôi phục dịch vụ bình thường Đã khôi phục dịch vụ bình thường Sự cố đã xảy ra trong ngày, nhưng dịch vụ đã được khôi phục.
Báo cáo sau sự cố đã được phát hành Báo cáo sau sự cố đã được phát hành Một báo cáo về sự cố dịch vụ đã được phát hành.
Thông tin bổ sung Thông tin bổ sung Sự cố đã xảy ra vào một ngày trước đây. Sự cố đó có thể đã được giải quyết hoặc có thể vẫn còn tiếp diễn. Hãy xem cột Hôm nay để biết trạng thái hiện tại.


 Ghi chú 

 • Ngày và thời gian được hiển thị theo múi giờ tại địa điểm của bạn và được chuyển đổi thành giờ mùa hè (ngày kéo dài hơn) khi thích hợp. Trong những giờ đang thực hiện việc chuyển đổi thành giờ mùa hè (ngày kéo dài hơn), thời gian của báo cáo sự cố của bạn có thể bị ảnh hưởng, ngay cả ở những địa điểm không sử dụng giờ mùa hè (ngày kéo dài hơn).
 • Bạn cũng có thể đến trang Trạng thái dịch vụ từ Bảng điều khiển trung tâm quản trị Office 365. Hãy bấm Xem chi tiết và lịch sử ở dưới cùng của cảnh báo Trạng thái hiện tại .

Đầu Trang Đầu Trang

Xem hoạt động bảo trì theo kế hoạch

Bạn có thể xem chi tiết về một sự kiện bảo trì theo kế hoạch, bao gồm ngày và thời gian của sự kiện đó.

 1. Hãy dẫn hướng đến trang Bảo trì theo kế hoạch:
 1. Trong cả Office 365 Enterprise và Office 365 Midsize Business, trong Trung tâm quản trị Office 365, ở ngăn bên trái, bấm Trạng thái dịch vụ, rồi bấm Bảo trì theo kế hoạch.
 2. Trong Office 365 Small Business, bấm Quản trị. Dưới Trạng thái dịch vụ, bấm Theo dõi trạng thái dịch vụ và bảo trì, rồi bấm Bảo trì theo kế hoạch.
 1. Trên trang Bảo trì theo kế hoạch, hãy bấm vào một nối kết trong cột Trạng thái để xem thêm thông tin.

Đầu Trang Đầu Trang

Dịch phần giải thích về một trạng thái dịch vụ ra ngôn ngữ của tôi

Nếu bạn bấm vào một sự kiện trên trang Trạng thái dịch vụ, thì Chi tiết về sự kiện đó chỉ được cung cấp bằng Tiếng Anh. Nếu bạn muốn đọc những chi tiết này bằng một ngôn ngữ khác, bạn có thể lấy bản dịch cho thông tin đó.

 1. Hãy đi tới dịch vụ dịch thuật tại Bộ dịch.
 2. Trên trang Trạng thái dịch vụ, hãy bấm vào một biểu tượng chỉ báo về một sự cố dịch vụ. Dưới Chi tiết, hãy sao chép văn bản mô tả về sự cố, rồi dán nó vào chỗ được chỉ định trong dịch vụ dịch thuật.
 3. Trong Bộ dịch, hãy chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dịch văn bản, rồi bấm Dịch.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Quản trị Office 365 Small Business