Thiết lập các chương trình Office trên máy tính hiện tại của tôi để hoạt động với Office 365 for business

Bạn có thể thiết lập các ứng dụng Office trên máy tính hiện tại, chẳng hạn như Word 2010, Outlook 2010 hoặc Outlook 2007 để hoạt động với Office 365. Hãy dùng Thiết lập Office 365 trên máy tính để cấu hình các ứng dụng trên máy tính và cài đặt các cập nhật cần thiết. Trước khi chạy Thiết lập Office 365 trên máy tính, hãy bảo đảm rằng máy tính của bạn đáp ứng yêu cầu phần mềm của Office 365 cho doanh nghiệp.

 Quan trọng    Nếu bạn đã cài đặt phiên bản Office mới nhất, Bạn không cần thực hiện bước 1: Thiết lập Office 365 trên máy tính trong bài viết này. Bước đầu tiên của bạn là thiết lập email trong Outlook 2013.

 Ghi chú    Nếu bạn đang dùng máy tính Mac, iPad, thiết bị chạy Windows RT hoặc thiết bị khác, hãy làm theo các hướng dẫn sau đây để thay thế:

Bước 1: Chạy Thiết lập Office 365 trên máy tính

  1. Đăng nhập Office 365 bằng ID Người dùng Office 365 của bạn.
  2. Ở góc trên bên phải, hãy bấm Thiết đặtThiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm và kết nối nó với điện toán đám mây > Thiết đặt Office 365.

Đi tới Thiết đặt > Thiết đặt Office 365

  1. Bấm vào Phần mềm > Thiết lập trên máy tính.
  2. Trên trang Thiết lập trên máy tính, hãy bấm Thiết lập.

Thiết lập ứng dụng trên máy tính của bạn để hoạt động với Office 365

  1. Khi bạn được hỏi có muốn chạy ứng dụng đó không, hãy bấm Chạy, rồi làm theo hướng dẫn.
  1. Trong quá trình thiết lập, bạn sẽ đăng nhập lại bằng ID người dùng của mình.
  2. Thiết lập Office 365 trên máy tính sẽ kiểm tra cấu hình hệ thống của bạn và bạn sẽ thấy các tùy chọn để cấu hình ứng dụng trên máy tính của mình. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về những cập nhật mà quy trình thiết lập trên máy tính sẽ cài đặt.

Cấu hình các ứng dụng trên máy tính và cài đặt các bản cập nhật

Nếu một số ứng dụng có hộp kiểm bị mờ, thì có nghĩa là các hộp kiểm này không sẵn sàng để bạn chọn, có thể là do người quản trị chưa thiết lập tài khoản của bạn để dùng chúng với Office 365. Hoặc có thể máy tính của bạn chưa cài đặt những ứng dụng này.

  1. Sau khi bạn chọn ứng dụng trên máy tính, hãy bấm Tiếp tục để hoàn tất.
  1. Khi thiết lập trên máy tính hoàn tất, có thể bạn cần phải khởi động lại máy tính.

Bước 2: Kết nối phiên bản Outlook trên máy tính với Office 365

Sau khi bạn đã chạy Thiết lập Office 365 trên máy tính, hãy kết nối phiên bản Outlook trên máy tính mà bạn đang dùng với Office 365. Sau đó, bạn có thể truy cập Office 365 hoặc email trên nền tảng Exchange khác bằng cách sử dụng phiên bản Outlook trên máy tính, chẳng hạn như Outlook 2013, Outlook 2010, hoặc Outlook 2007, hoặc bằng cách sử dụng phiên bản trình duyệt web của Outlook, Outlook Web App.

Để kết nối phiên bản Outlook trên máy tính với Office 365, hãy xem:

Nếu cần, bạn cũng có thể di chuyển email và liên hệ tới tài khoản Office 365 mới.

Mẹo và khắc phục sự cố

Nếu có vấn đề trong quá trình thiết lập, trước hết hãy xem phần Khắc phục sự cố bạn có thể gặp khi chạy thiết lập Office 365 trên máy tính để tìm giải pháp khả thi. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với người quản trị Office 365 của tổ chức của bạn hoặc đăng câu hỏi trong Cộng đồng Office 365 để được trợ giúp.

Hãy xem video này để tìm hiểu cách dùng Office Online trong Office 365.

Bắt đầu dùng site nhóm và OneDrive for Business của bạn để chia sẻ các tài liệu mà bạn đang làm việc với đồng nghiệp của bạn.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Office 365 Small Business, Quản trị Office 365 Small Business