Dùng ứng dụng Office trên máy tính hiện tại của tôi cùng với Office 365

Sau khi bạn đăng nhập vào Office 365 lần đầu tiên, bạn có thể thiết lập ứng dụng Office trên máy tính để làm việc với Office 365. Nếu bạn đang dùng Outlook 2007 hoặc Outlook 2010, hãy chạy Thiết lập Office 365 trên máy tính để kết nối ứng dụng trên máy tính của bạn với Office 365. Sau khi bạn thiết lập máy tính của mình, bạn sẽ có thể:

 Quan trọng    Nếu bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của Office, bạn không cần phải thực hiện quá trình Thiết lập Office 365 trên máy tính trong bài biết này.

Bạn sẽ dùng Thiết lập Office 365 trên máy tính để cấu hình ứng dụng và cài đặt cập nhật cần thiết. Trước khi chạy Thiết lập Office 365 trên máy tính, hãy đảm bảo chắc chắn rằng máy tính của bạn thỏa mãn yêu cầu về phần mềm đối với Office 365 cho doanh nghiệp.

 Ghi chú    Bạn không thể chạy Thiết lập Office 365 trên máy tính trên thiết bị Windows RT.

Chạy Thiết lập Office 365 trên máy tính

  1. Đăng nhập vào Office 365 bằng ID người dùng của bạn.
  2. Trong góc trên cùng bên phải, bấm Thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm và kết nối với điện toán đám mây > Thiết đặt Office 365 > Phần mềm > Thiết lập máy tính hoặc đến Phần mềm > Thiết lập máy tính.
  3. Trên trang Thiết lập trên máy tính, hãy bấm Thiết lập.
  4. Khi bạn được hỏi bạn có muốn chạy ứng dụng đó không, hãy bấm Chạy, rồi làm theo hướng dẫn.
  1. Trong quá trình thiết lập, bạn sẽ đăng nhập lại bằng ID người dùng của bạn. Thiết lập Office 365 trên máy tính sẽ kiểm tra cấu hình hệ thống của bạn và bạn sẽ thấy các tùy chọn để cấu hình ứng dụng trên máy tính. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về những cập nhật mà quy trình thiết lập trên máy tính cài đặt.
  2. Sau khi bạn chọn ứng dụng trên máy tính, bấm Tiếp tục để kết thúc.

Nếu một số ứng dụng có hộp kiểm tô bóng, các hộp kiểm này không sẵn dùng để bạn chọn, có thể do người quản trị chưa thiết lập tài khoản của bạn để bạn có thể dùng hộp kiểm đó với Office 365. Hoặc máy tính của bạn có thể chưa cài sẵn ứng dụng cần thiết.

  1. Khi thiết lập trên máy tính hoàn tất, có thể bạn cần phải khởi động lại máy tính.

Bạn có thể xem video này để tìm hiểu về việc dùng Office Web Apps trong Office 365.

Mẹo và khắc phục sự cố

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business cho người dùng, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Office 365 Small Business, Quản trị Office 365 Small Business