Tìm người nào đó trong Lync

Cách nhanh nhất để tìm một liên hệ hoặc đồng nghiệp không có trong danh sách Liên hệ của bạn là tìm kiếm người đó. Bạn nhập tên, số điện thoại hoặc địa chỉ email của người đó trong hộp tìm kiếm trên danh sách Liên hệ hoặc dạng xem Điện thoại của cửa sổ Lync chính. Kết quả tìm kiếm xuất hiện trong khi bạn đang nhập. Khi bạn thấy phần liệt kê thông tin mà bạn muốn, bạn bấm đúp vào phần đó để gửi tin nhắn tức thời, hoặc trỏ tới phần đó để xem các tùy chọn khác (âm thanh, video,...) để tương tác với người đó.

Hoặc, nếu đó là liên hệ mà bạn đang tìm kiếm, chỉ cần lướt qua danh sách Liên hệ của bạn để tìm tên người đó.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Lync 2013 for Office 365, Lync Basic 2013