Lối tắt bàn phím của Lync

Lối tắt bàn phím là tổ hợp hai phím trở lên, mà khi được nhấn, có thể được dùng để thực hiện tác vụ vốn thường cần chuột hoặc thiết bị trỏ khác. Các lối tắt bàn phím được mô tả ở đây đề cập đến bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Các phím trên các kiểu bố trí khác có thể không tương ứng chính xác với các phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

Những lối tắt bàn phím Lync này được sắp xếp theo các vùng tính năng của giao diện người dùng (UI) Lync. Ví dụ, bạn phải đang ở trong thẻ liên hệ để khi nhấn phím ESC sẽ đóng thẻ liên hệ đó.

PhímTab và Shift+Tab là cách thức thông dụng để di chuyển qua mọi UI. Phím Tab di chuyển qua UI theo thứ tự, trong khi Shift+Tab di chuyển qua UI theo thứ tự đảo ngược.

Một số tính năng có thể không khả dụng cho tài khoản của bạn. Chúng tôi đã chỉ rõ những tính năng này.

Tìm lối tắt cho


Chung (bất kỳ cửa sổ nào)

Hãy dùng các lối tắt bàn phím nào sau đây bất kể cửa sổ nào đang có tiêu điểm.

Nhấn phím này hoặc
lối tắt bàn phím
Để thực hiện điều này
Phím logo Windows+A Chấp nhận thư mời được gửi đến.
Phím logo Windows+Esc Từ chối thư mời.
Phím logo Windows+Y Mở cửa sổ chính và đặt tiêu điểm vào hộp tìm kiếm.
Phím logo Windows+F4 Tự tắt/bật âm thanh.
Phím logo Windows+F5 Bật/Tắt Camera của Tôi khi video đã được thiết lập cho cuộc gọi.
Ctrl+Shift+Phím cách Đặt tiêu điểm vào thanh công cụ chia sẻ ứng dụng.
Ctrl+Alt+Phím cách Lấy lại quyền điều khiển khi đang chia sẻ màn hình.
Ctrl+Shift+S Ngừng chia sẻ màn hình.

Cửa sổ Lync chính

Bạn hãy dùng những lối tắt bàn phím này khi cửa sổ chính của Lync đang ở mặt trước.

Nhấn phím này hoặc
lối tắt bàn phím
Để thực hiện điều này
Ctrl+1 Chuyển tới tab danh sách Liên hệ.
Ctrl+2 Chuyển tới tab trò chuyện liên tục.
Ctrl+3 Chuyển tới tab danh sách Hội thoại.
Ctrl+4 Chuyển tới tab Điện thoại.
Ctrl+1 hoặc Ctrl+Shift+1 Với vai trò là đại diện, chuyển một cuộc gọi tới số điện thoại cơ quan của người khác. (Không khả dụng trong Lync Basic hoặc với tất cả các gói đăng ký Office 365.)
Alt+Phím cách Mở menu Hệ thống. Phím Alt mở thanh menu.
Alt+F Mở menu Tệp.
ALT+M Bắt đầu Gặp Ngay.
Alt+T Mở menu Công cụ.
Alt+H Mở menu Trợ giúp.

Danh sách liên hệ

Bạn hãy dùng những lối tắt bàn phím này khi đang ở trong Danh sách liên hệ.

Nhấn phím này hoặc
lối tắt bàn phím
Để thực hiện điều này
Xóa Xóa bỏ liên hệ hoặc nhóm tùy chỉnh đã chọn.
Alt+Mũi tên Lên Di chuyển nhóm đã chọn lên trên.
Alt+Mũi tên Xuống Di chuyển nhóm đã chọn xuống dưới.
Alt+Enter Trên menu lối tắt─Mở thẻ liên hệ nhóm hoặc liên hệ được chọn.
Phím cách Thu nhỏ hoặc mở rộng nhóm đã chọn.
Shift+Delete Xóa bỏ liên hệ đã chọn ra khỏi danh sách Liên hệ (chỉ dành cho thành viên nhóm không phân bổ).

Thẻ liên hệ

Bạn hãy dùng những lối tắt bàn phím này khi đang ở trong thẻ liên hệ. Dùng Alt+Enter để mở thẻ liên hệ.

Nhấn phím này hoặc
lối tắt bàn phím
Để thực hiện điều này
Phím Esc Đóng thẻ liên hệ.
Ctrl+Tab Di chuyển qua các tab ở phía dưới thẻ liên hệ.
Ctrl+Shift+Tab Di chuyển qua các tab ở dưới cùng thẻ liên hệ theo thứ tự đảo ngược.

Cửa sổ hội thoại

Bạn hãy dùng những lối tắt bàn phím này khi đang ở trong cửa sổ Hội thoại.

Nhấn phím này hoặc
lối tắt bàn phím
Để thực hiện điều này
F1 Mở trang đầu Trợ giúp (trên menu Trợ giúp).
Phím Esc Thoát khỏi dạng xem toàn màn hình nếu đang ở dạng xem đó. Nếu không, cửa sổ Hội thoại sẽ chỉ đóng khi không có âm thanh, video hoặc chia sẻ nào đang xảy ra.
Alt+C Chấp nhận mọi thư mời. Bao gồm các yêu cầu chia sẻ, cuộc gọi, video và âm thanh.
Phím Alt+F4 Đóng cửa sổ Hội thoại.
Alt+l Bỏ qua tất cả thư mời. Bao gồm các yêu cầu chia sẻ, cuộc gọi, video và âm thanh.
Alt+R Nối lại âm thanh trong cuộc họp.
Alt+S Mở hộp thoại Lưu Như cho một tệp đã gửi trong cửa sổ Hội thoại.
Alt+V Mời một liên hệ vào một hội thoại hiện có.
Ctrl+S Lưu nội dung của lịch sử IM. Phù hợp cho các hội thoại giữa hai người khi bạn sử dụng Outlook.
Ctrl+W Hiện hoặc ẩn vùng tin nhắn tức thời.
Ctrl+F Gửi tệp, hoặc thêm phần đính kèm trong bối cảnh hội thảo.
Ctrl+N Tạo ghi chú của riêng bạn bằng chương trình ghi chú Microsoft OneNote. Khởi động OneNote. (Không khả dụng trong Lync Basic.)
Phím Ctrl+R Hiện hoặc ẩn danh sách người dự.
Ctrl+Shift+Enter Thêm video/kết thúc video.
Ctrl+Shift+H Tạm dừng hoặc khôi phục một hội thoại âm thanh đang tiếp diễn.
Ctrl+Shift+I Đánh dấu một hội thoại là có mức độ quan trọng cao. Có tác dụng đối với các hội thoại song phương, nhưng không sẵn dùng cho các cuộc họp.
Ctrl+Shift+Y Hiện hoặc ẩn nền chia sẻ.
Ctrl+Shift+P Chuyển sang dạng xem thu gọn.
Ctrl+Shift+K Chuyển sang dạng xem chỉ có nội dung.
Ctrl+Enter Thêm âm thanh/kết thúc âm thanh.
Mũi tên Lên Khi ở nút chế độ, mở khung chú thích tương ứng.
Phím cách Khi tiêu điểm nằm trên một nút chế độ, một hành động mặc định được thực hiện. Đối với âm thanh, nó sẽ tắt hoặc bật, đối với video, nó sẽ khởi động hoặc ngừng camera.
Phím Esc Loại bỏ hoặc ẩn bóng hoặc khung chú thích đang mở có tiêu điểm bàn phím.

Điều khiển cuộc gọi (cửa sổ Hội thoại)

Bạn hãy dùng những lối tắt bàn phím này trong các điều khiển cuộc gọi khi đang thực hiện cuộc gọi ngang hàng. Những lối tắt này không có tác dụng trong cuộc gọi hội thảo.

Nhấn
lối tắt bàn phím này
Để thực hiện điều này
Alt+Q Kết thúc cuộc gọi.
Ctrl+Shift+T Chuyển: Mở nút chọn liên hệ trong cuộc gọi ngang hàng. (Không khả dụng trong Lync Basic hoặc với tất cả các gói đăng ký Office 365.)
Ctrl+Shift+H Giữ cuộc gọi.
Ctrl+Shift+D Hiển thị bàn quay số.

Video (cửa sổ Hội thoại)

Bạn hãy dùng những lối tắt bàn phím này khi làm việc với video trong cửa sổ Hội thoại.

Nhấn phím này hoặc
lối tắt bàn phím
Để thực hiện điều này
F5 Xem video trên toàn màn hình. Nếu vùng nền nhìn thấy được trong cửa sổ Hội thoại, nhấn F5 sẽ không hiện video trong chế độ toàn màn hình.
Phím Esc Thoát khỏi video toàn màn hình.
Ctrl+Shift+O Mở rộng Thư viện; Thu nhỏ Thư viện.
Ctrl+Shift+L Khóa video đối với tất cả mọi người trong cuộc họp.

IM (cửa sổ Hội thoại)

Bạn hãy dùng những lối tắt bàn phím này khi đang trao đổi IM với người khác.

Nhấn phím này hoặc
lối tắt bàn phím
Để thực hiện điều này
F1 Mở Trợ giúp.
F12 Lưu hội thoại IM.
Shift+Enter Thêm chuyển dòng.
Shift+Insert hoặc Ctrl+V Dán.
Ctrl+A Chọn tất cả nội dung.
Ctrl+B In đậm văn bản đã chọn.
Ctrl+C Sao chép văn bản đã chọn.
Ctrl+X Cắt văn bản đã chọn.
Ctrl+L In nghiêng văn bản đã chọn.
Ctrl+U Gạch dưới văn bản đã chọn.
Ctrl+Y Làm lại hành động cuối.
Ctrl+Z Hoàn tác hành động cuối.
Ctrl+Shift+F Đổi màu phông. (Chỉ thay đổi màu của văn bản mà bạn gõ nhập, không đổi màu văn bản do người khác gõ nhập).
Alt+P Mở tệp đã nhận được.
Alt+D Từ chối một tệp đã được gửi.
Ctrl+Shift+M Đưa tiêu điểm tới vùng nhận IM của bạn.

Nền cuộc họp hoặc hội thoại

Nhấn phím này hoặc
lối tắt bàn phím
Để thực hiện điều này
F5 Xem nền cuộc họp trong cửa sổ Hội thoại trên toàn màn hình.
Phím Esc Thoát khỏi dạng xem toàn màn hình nếu đang ở đó.
Alt+T Ngừng chia sẻ.
Ctrl+Shift+E Quản lý nội dung trình bày.
Ctrl+Shift+Y Hiện hoặc ẩn nền chia sẻ.
Ctrl+Shift+A Đẩy thông báo L1 đang chờ vào dạng xem toàn màn hình.
Ctrl+Shift+J Chuyển sang dạng xem diễn giả.
Ctrl+Shift+l Chuyển sang dạng xem thư viện.

Ctrl+Alt+Mũi tên Phải hoặc

Ctrl+Alt+Mũi tên Trái

Tab bên ngoài vùng chia sẻ theo hướng về phía trước và/hoặc tab bên ngoài vùng chia sẻ theo hướng về phía sau.

Môi trường hội thoại

Nhấn phím này hoặc
lối tắt bàn phím
Để thực hiện điều này
Xóa Xóa mục được chọn.
Phím Home (Đầu trang) Di chuyển lên đầu danh sách.
Phím End (Cuối) Di chuyển xuống cuối danh sách.
Phím Page Up Di chuyển lên một trang.
Phím Page Down Di chuyển xuống một trang.
Mũi tên Lên Di chuyển lên liên lạc trước trong hội thoại.
Mũi tên Xuống Di chuyển xuống liên lạc tiếp theo trong hội thoại.

Chia sẻ PPT: Dạng xem PPT kế thừa

Nhấn phím này hoặc
lối tắt bàn phím
Để thực hiện điều này
Phím Tab Khi không gian nội dung đang có tiêu điểm, nhấn tab qua các điều khiển để chia sẻ PPT (mũi tên Lùi, mũi tên Tiến, Hình nhu nhỏ và Ghi chú).
Mũi tên Phải Khi tiêu điểm đang ở vùng nội dung, chuyển tới lần bấm tiếp theo hoặc tới bản chiếu tiếp theo nếu không bấm để chạy hoạt hình nào trên bản chiếu hiện thời.
Mũi tên Trái hoặc Phải Khi tiêu điểm đang ở vùng hình thu nhỏ, di chuyển tiêu điểm tới hình thu nhỏ trước đó hoặc kế tiếp mà không thay đổi bản chiếu hiện hoạt.
Mũi tên Trái Khi tiêu điểm đang ở vùng nội dung, chuyển tới lần bấm trước đó, hoặc tới bản chiếu trước đó nếu không bấm để chạy hoạt hình nào trên bản chiếu hiện thời.
Phím Home (Đầu trang) Khi tiêu điểm đang ở vùng hình thu nhỏ, đặt tiêu điểm vào hình thu nhỏ bản chiếu thứ nhất mà không thay đổi bản chiếu hiện hoạt.
Enter Chọn điều khiển có tiêu điểm hoặc hình thu nhỏ nếu dải hình thu nhỏ có tiêu điểm và chọn (thay đổi bản chiếu hiện hoạt).
Phím End (Cuối) Khi tiêu điểm đang ở vùng hình thu nhỏ, đặt tiêu điểm vào hình thu nhỏ bản chiếu cuối cùng mà không thay đổi bản chiếu hiện hoạt.

Hội thoại chia theo tab

Nhấn phím này hoặc
lối tắt bàn phím
Để thực hiện điều này
Alt+Phím cách Mở menu hệ thống của tab window.
Ctrl+Shift+T Đặt tiêu điểm trên mục tab trong dạng xem hội thoại chia theo tab.
Ctrl+Tab Chuyển đến tab kế tiếp (đi vòng liên tiếp qua tất cả các tab).
Ctrl+1,2…9 Chuyển đến một số tab cụ thể và đặt tiêu điểm bàn phím vào hội thoại đó. Ctrl+1.
Ctrl+O Ngừng neo/neo hội thoại đã chọn khỏi/vào cửa sổ tab.
Phím Esc Đóng tab.

Trò chuyện liên tục

Cửa sổ trò chuyện liên tục dùng cùng lối tắt như cửa sổ hội thoại và IM. (Không khả dụng cho thuê bao Office 365.)

 
 
Áp dụng cho:
Lync 2013, Lync 2013 for Office 365, Lync Basic 2013