Thêm video vào hội thoại Lync

Thêm video vào hội thoại Lync

  • Bấm vào nút Video ở phía dưới cửa sổ hội thoại, rồi bấm Bật Camera của Tôi (nếu camera chưa bật).

     Ghi chú    Nếu người kia chưa cấu hình camera ghi hình, người kia sẽ nhìn thấy bạn nhưng bạn không thể nhìn thấy người kia.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Lync 2013, Lync 2013 for Office 365, Lync Basic 2013