Thêm âm thanh vào hội thoại tin nhắn tức thời của Lync

Để thêm âm thanh vào hội thoại tin nhắn tức thời:

  • Hãy bấm vào nút Gọi ở cuối cửa sổ trò chuyện, chọn số điện thoại bạn muốn gọi (nếu có nhiều hơn một số được liệt kê) và sau đó bấm Gọi.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Lync 2013, Lync Basic 2013