Chia sẻ màn hình nền hoặc chương trình của bạn trong Lync

Bạn có thể hiển thị toàn bộ màn hình nền của mình hoặc chỉ hiển thị chương trình cho mọi người trong Cuộc họp Lync, cuộc gọi hoặc hội thoại nhắn tin tức thời (IM).

Hãy nhớ rằng bạn cần phải là diễn giả trong Cuộc họp Lync để chia sẻ màn hình của bạn. Nếu tùy chọn được tô xám, hãy yêu cầu một trong các diễn giả cung cấp quyền truy nhập diễn giả (Bấm vào biểu tượng Người ở phía dưới cùng của cửa sổ cuộc họp. Sau đó bấm chuột phải vào tên của một người dự và bấm Đặt làm Diễn giả.) cho bạn.

 • Chia sẻ màn hình nền của bạn khi bạn cần chuyển đổi giữa nhiều chương trình hoặc làm việc trên các tệp từ các chương trình khác nhau.
 • Chia sẻ chương trình khi bạn cần trình bày các chương trình hoặc tài liệu cụ thể và không muốn mọi người xem bất kỳ điều gì khác trên máy tính của bạn.

Chia sẻ màn hình hoặc một chương trình của bạn

 1. Ở dưới cùng cửa sổ hội thoại, hãy trỏ đến biểu tượng bản trình bày (màn hình).

Tùy chọn trên tab Trình bày

 1. Trên tab Trình bày, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:
 • Để chia sẻ nội dung trên màn hình nền, hãy bấm Màn hình nền.

 Quan trọng    Khi chia sẻ màn hình nền, mọi người trong cuộc họp có thể xem các chương trình, tệp và thông báo của bạn. Nếu bạn có thông tin hoặc tệp bảo mật mà không muốn mọi người nhìn thấy, thì hãy đóng chúng lại hoặc thay vào đó dùng chia sẻ chương trình.

 • Để chia sẻ một hay nhiều chương trình hoặc tệp, hãy bấm Chương trình, sau đó chọn chương trình hoặc tệp cụ thể.
 1. Trên thanh công cụ chia sẻ, ở phía trên cùng của màn hình, hãy dùng một trong các tùy chọn sau:
 • Bấm Dừng Trình bày khi bạn thực hiện xong việc chia sẻ màn hình của bạn.
 • Bấm Trao quyền Điều khiển để chia sẻ quyền điều khiển màn hình nền hoặc chương trình của bạn với người dự. Để biết chi tiết, hãy xem Trao và nhận quyền điều khiển của một phiên chia sẻ.

Ảnh chụp màn hình của thanh công cụ chia sẻ

 • Bấm ghim màu xanh dương để ẩn thanh công cụ và có thêm không gian. Để bỏ ẩn thanh công cụ, hãy di chuyển chuột của bạn lên phía trên cùng của màn hình. Khi thanh công cụ chia sẻ sẽ xuất hiện, hãy dùng một trong các điều khiển mà bạn cần hoặc bấm vào ghim một lần nữa để giữ thanh công cụ có thể nhìn thấy.

 Ghi chú    Trong khi bạn đang chia sẻ, trạng thái Lync của bạn chuyển sang Đang trình bày và bạn sẽ không nhận được các tin nhắn tức thời hoặc cuộc gọi đến.

Nếu bạn muốn một người dự cuộc họp chia sẻ màn hình của họ, hãy cho họ quyền truy nhập diễn giả (Bấm vào biểu tượng Người ở phía dưới cùng của cửa sổ cuộc họp. Sau đó bấm chuột phải vào tên của một người dự và bấm Đặt làm Diễn giả.), để họ có thể dùng các điều khiển. Nếu họ không dùng Lync, họ vẫn có thể dùng Lync Web App để trình bày. Hãy xem Chia sẻ màn hình máy tính và chương trình từ Lync Web App để biết thêm thông tin.

Chia sẻ màn hình chính, màn hình phụ hoặc tất cả các màn hình

Nếu bạn có nhiều hơn một màn hình, tất cả màn hình hiển thị trên tab Trình bày và bạn có thể chọn một màn hình để chia sẻ. Khi bạn chia sẻ Tất cả Các màn hình, thanh công cụ chia sẻ mở trên màn hình chính của bạn.

Ảnh chụp màn hình tab Trình bày hiển thị màn hình chính, màn hình phụ và tất cả các màn hình

Trao và nhận quyền điều khiển của một phiên chia sẻ

Nếu bạn muốn người dự cuộc họp khác thay đổi tệp, giúp bạn trình bày hoặc giới thiệu nội dung gì đó, thì bạn có thể trao quyền điều khiển cho người đó. Cả hai bạn đều có quyền điều khiển việc chia sẻ và bạn có thể lấy lại quyền điều khiển bất kỳ lúc nào.

 1. Trên thanh công cụ chia sẻ, hãy bấm Trao quyền Điều khiển.
 2. Chọn tên của người mà bạn muốn trao quyền điều khiển.

Lync sẽ gửi một thông báo cho người đó để báo cho họ biết rằng bạn đang chia sẻ quyền điều khiển.

 1. Để lấy lại quyền điều khiển, hãy bấm lại vào Trao quyền Điều khiển rồi sau đó bấm Lấy lại quyền Điều khiển.

 Mẹo    Bạn có thể cho phép mọi người tự động nhận quyền điều khiển phiên chia sẻ của bạn bất kỳ lúc nào, bằng cách bấm Trao quyền Điều khiển Tự động trên thanh công cụ chia sẻ. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên chọn tùy chọn này trong một cuộc họp có quy mô nhỏ và không trịnh trọng. Để lấy lại quyền tự động, hãy bấm Trao quyền Điều khiển và xóa hộp kiểm Trao quyền Điều khiển Tự động.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Lync 2013 for Office 365, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Office 365 Small Business, Quản trị Office 365 Small Business