Các phiên bản đã bản địa hóa của Office

Bảng dưới đây liệt kê toàn bộ các phiên bản đã bản địa hóa của Office, cùng với các ngôn ngữ trong công cụ kiểm lỗi kèm theo. Để làm việc trong các ngôn ngữ không bao gồm trong phiên bản đã bản địa hóa của bạn, bạn có thể lấy Gói Ngôn ngữ riêng tại trang Tùy chọn Ngôn ngữ Office. Gói Ngôn ngữ Office bao gồm các công cụ Hiển thị, Trợ giúp và chỉnh sửa cho nhiều ngôn ngữ; bạn có thể thêm Gói Ngôn ngữ Office cho bất kỳ các sản phẩm nào được liệt kê trong bảng bên dưới. Bảng này cũng có thể được sử dụng để xác định ngôn ngữ kiểm lỗi tài liệu đi kèm nào được bao gồm trong Gói Ngôn ngữ Office riêng. Hãy lưu ý rằng nếu bạn đã mua bản Office 365, bạn có thể dùng nó để cài đặt Office bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau thay vì mua một Gói Ngôn ngữ.

Phiên bản đã bản địa hóa Bao gồm công cụ kiểm lỗi bằng nhiều ngôn ngữ
Tiếng Ả rập Tiếng Ả Rập, Tiếng Pháp, Tiếng Pháp
Tiếng Bungari Tiếng Bungari, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga
Tiếng Trung Quốc (Giản thể) Tiếng Trung Quốc (Giản thể), Tiếng Anh
Tiếng Trung Quốc (Phồn thể) Tiếng Trung Quốc (Phồn thể), Tiếng Anh
Tiếng Croatia Tiếng Croatia, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Séc-bi Cyrillic, Tiếng Séc-bi Latinh
Tiếng Czech Tiếng Czech, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Slovak
Tiếng Đan Mạch Tiếng Đan Mạch, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Thụy Điển
Tiếng Hà Lan Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức
Tiếng Anh Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Estonia Tiếng Estonia, Tiếng Anh, Tiếng Phần Lan, Tiếng Đức, Tiếng Nga
Tiếng Phần Lan Tiếng Phần Lan, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Thụy Điển
Tiếng Pháp Tiếng Pháp, Tiếng Ả Rập, Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Đức Tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Ý
Tiếng Hy Lạp Tiếng Hy Lạp, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức
Tiếng Do Thái Tiếng Do Thái, Tiếng Ả Rập, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga
Tiếng Hindi Tiếng Hindi, Tiếng Anh, Tiếng Gujarati, Tiếng Kannada, Tiếng Marathi, Tiếng Punjabi, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Urdu
Tiếng Hungari Tiếng Hungari, Tiếng Anh, Tiếng Đức
Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia, Tiếng Anh
Tiếng Ý Tiếng Ý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức
Tiếng Nhật Tiếng Nhật, Tiếng Anh
Tiếng Kazakh Tiếng Kazakh, Tiếng Anh, Tiếng Nga
Tiếng Hàn Quốc Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Anh
Tiếng Latvia Tiếng Latvia, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga
Tiếng Lithuania Tiếng Lithuania, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Ba Lan, Tiếng Nga
Tiếng Malay (Malaysia) Tiếng Malay (Malaysia), Tiếng Anh, Tiếng Malay (Brunei), Tiếng Trung Quốc (Giản thể)
Tiếng Na Uy (Bokmål) Tiếng Na Uy (Bokmål), Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Na Uy (Nynorsk)
Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan, Tiếng Anh, Tiếng Đức
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil) Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha), Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Rumani Tiếng Rumani, Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Tiếng Nga Tiếng Nga, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Ukraina
Tiếng Séc-bi (Latin) Tiếng Séc-bi (Latin), Tiếng Séc-bi (Cyrillic), Tiếng Croatia, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức
Tiếng Slovak Tiếng Slovak,Tiếng Czech, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Hungari
Tiếng Slovenia Tiếng Slovenia, Tiếng Croatia, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Ý
Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Baxcơ, Tiếng Catalan, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Galicia, Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)
Tiếng Thụy Điển Tiếng Thụy Điển, Tiếng Anh, Tiếng Phần Lan, Tiếng Đức
Tiếng Thái Lan Tiếng Thái Lan, Tiếng Anh, Tiếng Đức
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức
Tiếng Ukraina Tiếng Ukraina, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga
Tiếng Việt Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Triển khai cho các tổ chức lớn

Nếu bạn đại diện một tổ chức lớn và cần thêm thông tin về cách tốt nhất để triển khai các phiên bản được bản địa hóa của Office, vui lòng xem Những tùy chọn cho việc sử dụng bộ Microsoft Office 2013 đa ngôn ngữ.