Các tùy chọn để sử dụng bộ sản phẩm Office 2013 bằng nhiều ngôn ngữ

Bảng dưới đây cung cấp các tình huống mẫu và mô tả chi tiết để giúp bạn quyết định tùy chọn nào thích hợp cho tổ chức của mình.
Bảo vệ thông tin kỹ thuật số không cho sử dụng trái phép thông qua sự tích hợp với Dịch vụ Quản lý Quyền Windows (RMS) cho Windows Server. Giúp người dùng xác định chính xác ai có thể mở, chỉnh sửa, in, chuyển tiếp và/hoặc thực hiện các hành động khác với tài liệu và email.
Nếu bạn muốn: Bạn nên cài đặt:
Hãy triển khai một phiên bản của bộ Office 2013 mà người dùng hoặc người quản trị có thể thêm một hoặc nhiều Gói Ngôn ngữ vào đó, cung cấp Giao diện Người dùng/Menu, Trợ giúp và các công cụ soát lỗi tài liệu được bản địa hóa. Bất kỳ phiên bản ngôn ngữ nào của bộ Office 2013 với một hoặc nhiều Gói Ngôn ngữ Microsoft Office 2013 hoặc Gói Đa Ngôn ngữ Office 2013.
Chuẩn hóa giao diện người dùng (UI) bằng tiếng Anh cho tổ chức của bạn và giúp người dùng xem tệp bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Phiên bản tiếng Anh của bộ Office 2013.
Chuẩn hóa giao diện người dùng bằng tiếng Anh và cung cấp khả năng xem và soát lỗi tài liệu bằng các ngôn ngữ khác. Phiên bản tiếng Anh của bộ Office 2013 và một hoặc nhiều Gói ngôn ngữ Office 2013 hoặc Gói Đa Ngôn ngữ Office 2013.
Cung cấp cho người dùng chức năng đã bản địa hóa hoàn toàn trong các chương trình Office 2013 bằng một ngôn ngữ và cho phép họ xem các tệp bằng các ngôn ngữ khác. Các phiên bản đã bản địa hóa của bộ sản phẩm Office 2013 cho một ngôn ngữ.
Cung cấp cho người dùng chức năng đã bản địa hóa hoàn toàn trong các chương trình Office 2013 và cho phép họ xem và sửa tệp bằng các ngôn ngữ khác. Các phiên bản đã bản địa hóa của bộ sản phẩm Office 2013 cho một ngôn ngữ và một hoặc nhiều Gói Ngôn ngữ Office 2013 hoặc Gói Đa Ngôn ngữ Office

Các phiên bản đã bản địa hóa của bộ sản phẩm Office 2013

Cấp giấy phép các phiên bản đã bản địa hóa của bộ sản phẩm Office 2013 (như bộ sản phẩm Office 2013 bằng tiếng Anh và bộ sảm phẩm Office 2013 bằng tiếng Tây Ban Nha) có thể là tốt nhất nếu tổ chức của bạn cần chức năng đã bản địa hóa hoàn toàn và nội dung bổ sung đi kèm với một số phiên bản đã bản địa hóa hoàn toàn. Mỗi phiên bản đã bản địa hóa bao gồm ít nhất hai bộ công cụ soát lỗi thích hợp cho các ngôn ngữ bạn dùng nhiều nhất (ví dụ, phiên bản Na Uy bao gồm các công cụ soát lỗi tiếng Na Uy, tiếng Đức và tiếng Anh). Để mở rộng hỗ trợ soạn thảo nâng cao và giao diện người dùng thêm tối đa 40 ngôn ngữ, bạn có thể thêm một hoặc nhiều Gói ngôn ngữ Office 2013.