Có gì trong Công cụ Soát lỗi Gói Ngôn ngữ Office

Gói Ngôn ngữ Microsoft Office cung cấp các công cụ soát lỗi tài liệu, giao diện người dùng được bản địa hóa và công cụ trợ giúp người dùng và Hỗ trợ cho 40 ngôn ngữ khác nhau. Các công cụ này được cung cấp với mỗi ngôn ngữ, hoặc bao gồm trong một bộ hoàn chỉnh được gọi là Gói Đa ngôn ngữ 2013. Bảng dưới đây áp dụng cho từng gói ngôn ngữ riêng, cũng như Gói Đa ngôn ngữ.

Ngôn ngữ Trình soát
chính tả
Trình soát
Ngữ pháp / Văn phong
Từ điển đồng nghĩa Công cụ chèn gạch nối Tự sửa
danh sách
Dịch
Từ điển
Tiếng Ả Rập
Tiếng Baxcơ1
Tiếng Bungari
Tiếng Ca-ta-lăng1
Tiếng Trung Quốc (Giản thể)
Tiếng Trung Quốc (Phồn thể)
Tiếng Croatia
Tiếng Czech
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Hà Lan
Tiếng Anh
Tiếng Estonia
Tiếng Phần Lan
Tiếng Pháp
Tiếng Galacia1
Tiếng Đức
Tiếng Hy Lạp
Tiếng Gujarati1
Tiếng Do Thái
Tiếng Hindi
Tiếng Hungari
Tiếng Indonesia
Tiếng Ý
Tiếng Nhật
Tiếng Kannada1
Tiếng Kazakh
Tiếng Hàn
Tiếng Latvia
Tiếng Lithuania
Tiếng Malay (Malaysia)
Tiếng Marathi1
Tiếng Na Uy (Bokmål)
Tiếng Na Uy (Nynorsk)1
Tiếng Ba Lan
Tiếng Bồ Đào Nha (Brazil)
Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
Tiếng Punjabi1
Tiếng Rumani
Tiếng Nga
Tiếng Séc-bi (Latinh)
Tiếng Séc-bi (Cyrillic)1
Tiếng Slovak
Tiếng Slovenia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Thụy Điển
Tiếng Tamil1
Tiếng Telegu1
Tiếng Thái Lan
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng Ucraina
Tiếng Urdu1
Tiếng Việt

1 Công cụ soát lỗi tài liệu cho những ngôn ngữ này được cung cấp như các ngôn ngữ đi kèm trong Gói Ngôn ngữ Office tiếng Hindi (Gujarati, Kannada, Marathi, Punjabi, Tamil, Telugu, Urdu), tiếng Tây Ban Nha (Baxcơ, Ca-ta-lăng, Galicia), Na Uy (Nynorsk) và Séc-bi (Séc-bi Cyrillic), cũng như trong Gói Đa ngôn ngữ 2013. Gói Ngôn ngữ Office và Gói Đa ngôn ngữ không bao gồm giao diện người dùng được bản địa hóa hoặc Trợ giúp cho các ngôn ngữ đi kèm. Các công cụ ngôn ngữ cộng thêm có sẵn để tải xuống miễn phí. Để biết thêm thông tin, xin xem trang Tùy chọn Ngôn ngữ Office.