Xem các chi tiết

Bàn cờ với con tốt cận cảnh

Bàn cờ với con tốt cận cảnh
Được cung cấp bởi
Fotolia

Đối tác Microsoft

Để xem nhiều loại hơn, hãy vào trang Fotolia.

Tải xuống
Chiều:
902 (w) x‎ 1.200 (h)
Độ phân giải:
150 dpi
Kích cỡ tệp:
523 KB