Thay đổi phương thức thanh toán của bạn cho Office 365

Khi bạn mua Office 365, bạn chọn hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thanh toán bằng hóa đơn. Sau khi bạn thực hiện lựa chọn này, thay đổi phương thức thanh toán của bạn - từ thẻ tín dụng sang hóa đơn hoặc hóa đơn sang thẻ tín dụng - có thể là không dễ dàng như bạn muốn, nhưng có thể được thực hiện bằng cách gọi hỗ trợ và thực hiện lại quá trình mua hàng. Nếu bạn chọn phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng, hãy bảo đảm cập nhật thông tin thẻ tín dụng của bạn.

 Ghi chú    Nếu gói đăng ký Office 365 của bạn tốn một khoản tiền cụ thể (khoản này khác nhau tùy theo địa điểm dịch vụ), phương thức thanh toán bằng hóa đơn sẽ không khả dụng như một tùy chọn. Nếu chi phí gói đăng ký của bạn vượt quá số tiền cụ thể, bạn sẽ có tùy chọn thanh toán bằng hóa đơn. Kiểm tra tín dụng có thể cần thiết đối với các khoản thanh toán lớn hơn hóa đơn.

Để thay đổi phương thức thanh toán Office 365 của bạn

  1. Hãy gọi hỗ trợ thanh toán.
  2. Hãy chờ trong khi nhân viên hỗ trợ đặt gói đăng ký của bạn vào trạng thái "bị hủy bỏ - giảm bớt tính năng" hoặc "quá hạn". Đừng lo, người dùng của bạn vẫn có thể sử dụng các dịch vụ của họ trong thời gian này.
  3. Trong khi gọi điện thoại cho nhân viên dịch vụ, hãy mua một gói đăng ký mới, và trong suốt thời gian kiểm xuất, hãy chọn phương thức thanh toán mà bạn muốn chuyển đổi.

Sau khi bạn hoàn thành các bước này, phương thức thanh toán của bạn sẽ thay đổi và những người dùng của bạn sẽ tiếp tục được gán giấy phép như trước.

 
 
Áp dụng cho:
Office 365 Enterprise cho người quản trị, Office 365 Midsize Business cho người quản trị, Quản trị Office 365 Small Business