Choose your billing country/region:

So sánh các gói Exchange Online

Exchange Online có sẵn dưới dạng dịch vụ độc lập hoặc bạn có thể sử dụng như một phần của gói Office 365 mà bao gồm Office, SharePoint và Lync. Bảng sau đây so sánh hai gói độc lập hoặc bạn có thể so sánh các lựa chọn Office 365.

* Giá chưa bao gồm thuế.
Exchange Online Gói 1

{EXOp1buy|price}* người dùng/tháng
Mua
Exchange Online Gói 2

{EXOp2buy|price}* người dùng/tháng
Mua
Hộp thư lớn: Mỗi người dùng nhận được dung lượng lưu trữ hộp thư 50 GB và có thể gửi thư có kích thước tối đa 25 MB. Được bao gồm Được bao gồm
Hỗ trợ Outlook: Người dùng có thể kết nối các bản Outlook được hỗ trợ với Exchange Online, do đó họ có thể sử dụng ứng dụng khách phong phú mà họ đã biết. Được bao gồm Được bao gồm
Quyền truy cập dựa trên web: Đối với quyền truy cập ứng dụng khách dựa trên web, Outlook Web App mang đến trải nghiệm dựa trên trình duyệt cao cấp phù hợp với giao diện của ứng dụng khách Outlook đầy đủ. Được bao gồm Được bao gồm
Tính di động: Quyền truy cập trên thiết bị di động sẵn có từ tất cả các điện thoại có thể nhận email, bao gồm các thiết bị Windows Phone, iPhone, Android và Blackberry. Được bao gồm Được bao gồm
Lịch và danh bạ được chia sẻ: Người dùng có thể so sánh các lịch để lên lịch các cuộc họp và có thể truy cập vào các tính năng cộng tác, bao gồm lịch được chia sẻ, nhóm, danh sách địa chỉ toàn cục, liên hệ bên ngoài, các công việc, phòng hội thảo và tính năng đại diện. Được bao gồm Được bao gồm
Ứng dụng cho Outlook: Người dùng có thể dành ít thời gian hơn vào việc chuyển đổi giữa các ứng dụng bằng mô hình mở rộng cho phép truy cập bổ sung dễ dàng vào các ứng dụng web của bên thứ ba đối với cả Outlook và Outlook Web App. Được bao gồm Được bao gồm
Bảo mật: Mọi hộp thư được bảo vệ bởi tính năng bảo vệ chống spam và phần mềm độc hại cao cấp qua Exchange Online Protection. Được bao gồm Được bao gồm
Lưu trữ Tại chỗ: Giảm tình trạng lộn xộn của hộp thư đến bằng cách tự động di chuyển các thư cũ sang Lưu trữ Tại chỗ. Được bao gồm Được bao gồm
Lưu giữ Tại chỗ: Sử dụng Lưu giữ Tại chỗ nhằm duy trì các mục hộp thư đã xóa và sửa đổi từ các hộp thư chính của người dùng và Lưu trữ Tại chỗ. Được bao gồm
Dung lượng lưu trữ không giới hạn: Tận dụng tối đa dung lượng lưu trữ không giới hạn (50 GB dung lượng lưu trữ trong hộp thư chính của người dùng cộng với dung lượng lưu trữ không giới hạn trong Lưu trữ Tại chỗ của người dùng). Được bao gồm
Thư thoại được lưu trữ: Tận dụng tối đa các dịch vụ Nhắn tin Hợp nhất được lưu trữ cung cấp tính năng trả lời cuộc gọi, giao diện người dùng quay số và khả năng tự động tham gia của công ty. Được bao gồm
Ngăn chặn Mất mát Dữ liệu (DLP): Kiểm soát dữ liệu kinh doanh nhạy cảm bằng các chính sách DLP được tích hợp sẵn dựa trên các tiêu chuẩn quy định như PII và PCI, giúp xác định, giám sát và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua phân tích nội dung chuyên sâu. Được bao gồm
* Giá chưa bao gồm thuế.
Gói 1

{EXOp1buy|price}* người dùng/tháng
Mua
Gói 2

{EXOp2buy|price}* người dùng/tháng
Mua
Tìm hiểu thêm thông tin về: Chuyên gia CNTT|Đối tác