Chọn quốc gia/vùng thanh toán của bạn:
Exchange

Làm việc thông minh hơn ở bất cứ nơi đâu

Nhận email công việc và tăng năng suất trong khi đảm bảo an toàn cho tổ chức của bạn:
  • Tận hưởng hộp thư lớn hơn và tin cậy hơn
  • Làm được nhiều thứ hơn trên bất kỳ thiết bị nào
  • Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

Exchange Online

Tải Exchange mới dưới dạng dịch vụ được lưu trữ từ Microsoft.
Bạn cũng có thể tải Exchange như một phần của gói Office 365 bao gồm Office, SharePoint và Lync. Xem tùy chọn của bạn

Exchange Server 2013

Chạy Exchange mới trên máy chủ của riêng bạn.

Theo dõi blog Exchange

Đọc blog
Cập nhật các tin tức mới nhất.

Câu chuyện của khách hàng

Xem các nghiên cứu điển hình
Tìm hiểu cách sử dụng Exchange của các tổ chức khác.

Sản phẩm liên quan

Tìm hiểu thêm thông tin về: Chuyên gia CNTT|Đối tác