Video: Bắt đầu dùng Excel

Cách hay nhất để tìm hiểu Excel 2013 là bắt đầu sử dụng chương trình này. Tạo một sổ làm việc trống và tìm hiểu thông tin cơ bản về cách làm việc với các cột, ô và dữ liệu.

Video khác trong khóa học này

Video này là một phần của khóa đào tạo có tên Tạo sổ làm việc Excel 2013 đầu tiên của bạn. Bạn có thể tải xuống toàn bộ khóa học hoặc xem các video trực tuyến:

  1. Video: Bắt đầu dùng Excel. (Bạn ở đây!) Cách hay nhất để tìm hiểu Excel 2013 là bắt đầu sử dụng chương trình này. Tạo một sổ làm việc trống và tìm hiểu thông tin cơ bản về cách làm việc với các cột, ô và dữ liệu.
  2. Video: Lưu và in sổ làm việc Excel. Lưu sổ làm việc để không bị mất toàn bộ thành quả làm việc của bạn, sau đó in sổ làm việc đó để chia sẻ với những người khác.
  3. Video: Chèn cột và hàng. Khi dự án của bạn phát triển, bạn có thể mở rộng trang tính bằng cách chèn thêm cột, hàng và ô để bạn có thể thấy nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.
  4. Video: Thêm tham chiếu và công thức. Các hàm giúp bạn trích xuất thông tin hữu ích từ dữ liệu của mình. Thêm tham chiếu ô và hàm để tính toán giá trị được cập nhật tự động khi bạn thay đổi dữ liệu của mình.
  5. Video: Tham chiếu và công thức nâng cao. Làm theo việc tạo từng bước công thức mẫu, hoàn thành với các hàm và tham chiếu.

Bạn sẵn sàng với một hướng dẫn khác chưa? Hãy xem phần danh sách đầy đủ các khóa đào tạo về Excel 2013.

Xếp hạng:
Áp dụng cho:
Dạng xem:
0
Được gửi vào:
01/01/2013
Độ dài:
00:04:24