Tìm và bắt đầu ứng dụng Office trong Windows 8 hoặc Windows RT

Các ứng dụng Office như Excel hoặc Word có các ô xếp được ghim vào Màn hình bắt đầu theo mặc định. Để bắt đầu ứng dụng, hãy gõ nhẹ hoặc bấm vào ô xếp. Nếu bạn không thể thấy ô xếp, hãy vuốt từ phải sang trái để xem thêm các ô xếp khác.

Dưới đây là một số cách khác bạn có thể bắt đầu một ứng dụng Office trong Windows 8 hoặc Windows RT:

Từ Tất cả ứng dụng

Bằng cảm ứng, vuốt lên trên từ cạnh dưới hoặc vuốt xuống dưới từ cạnh trên rồi gõ nhẹ Tất cả ứng dụng. Để bắt đầu ứng dụng Office, tìm và gõ nhẹ vào ô xếp.

Bằng chuột, bấm chuột phải vào một vùng trống của màn hình Bắt đầu và bấm Tất cả ứng dụng. Để bắt đầu ứng dụng Office, tìm và bấm vào ô xếp.

Từ tính năng Tìm kiếm

Bằng cảm ứng, vuốt từ mép phải màn hình rồi gõ nhẹ Tìm kiếm. Nhập tên ứng dụng Office và gõ nhẹ vào ứng dụng trong kết quả ở bên trái.

Bằng chuột, di chuyển con trỏ lên góc trên cùng bên phải hoặc dưới cùng bên phải rồi bấm Tìm kiếm. Nhập tên ứng dụng Office và bấm vào ứng dụng trong kết quả ở bên trái.

Bắt đầu Office trong Windows 8 hoặc RT

Từ thanh tác vụ trên Màn hình máy tính

Nếu bạn không muốn chuyển giữa Màn hình bắt đầu và Màn hình máy tính để bắt đầu ứng dụng Office, bạn có thể ghim lối tắt vào thanh tác vụ. Để thực hiện điều này:

Bằng cảm ứng, tìm ô xếp ứng dụng Office trên màn hình Bắt đầu và vuốt xuống ô xếp để chọn. Gõ nhẹ Ghim vào thanh tác vụ.

Bằng chuột, bấm chuột phải vào ô xếp ứng dụng Office rồi bấm Ghim vào thanh tác vụ.

Biểu tượng cho ứng dụng sẽ xuất hiện trên thanh tác vụ trên Màn hình máy tính.

 Quan trọng    Đối với tài khoản người dùng được tạo sau khi đã cài đặt Office, bạn sẽ cần phải tìm và ghim Office vào thanh tác vụ.

Để được giúp đỡ thêm, hãy xem: Ứng dụng không được hiển thị ở màn hình Bắt đầu sau khi chuyển sang người dùng khác.

 
 
Áp dụng cho:
Access 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013