Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trong nhiều bảng

 Quan trọng    Tính năng này không sẵn dùng trong Office trên PC chạy Windows RT. Bạn muốn xem mình đang dùng phiên bản Office nào?

Nếu công ty bạn lưu trữ dữ liệu quan trọng trong các cơ sở dữ liệu quan hệ, thì có thể bạn cần phân tích và báo cáo dữ liệu đó thường xuyên. Khi dữ liệu của bạn có quan hệ với nhau, bạn có thể tạo một PivotTable giống như dưới đây chỉ trong vài phút:

PivotTable chứa nhiều bảng

Điểm khác biệt của PivotTable này là gì? Hãy chú ý cách mà Danh sách Trường hiển thị tập hợp các bảng, mỗi bảng chứa các trường mà bạn có thể kết hợp trong một PivotTable duy nhất để sắp xếp dữ liệu của bạn theo nhiều cách. Không cần phải định dạng hoặc chuẩn bị dữ liệu theo cách thủ công. Nếu bạn có dữ liệu có quan hệ với nhau, bạn có thể tạo ngay một PivotTable dựa trên các bảng liên quan ngay khi nhập dữ liệu.

Làm thế nào để gộp nhiều bảng vào một Danh sách Trường PivotTable? Có hai cách. Cách thứ nhất, khi bạn nhập từ một cơ sở dữ liệu quan hệ, bạn có thể nhập nhiều bảng đồng thời. Hoặc bạn cũng có thể nhập từng bảng từ cùng một nguồn dữ liệu hoặc từ các nguồn dữ liệu khác nhau, thêm chúng vào một Mô hình Dữ liệu trong Excel, tạo mối quan hệ rồi sau đó sử dụng Mô hình Dữ liệu đó để chạy PivotTable.

Giờ hãy cùng xem bạn sẽ nhập nhiều bảng từ SQL Server như thế nào.

 1. Đảm bảo rằng bạn đã biết tên máy chủ, tên cơ sở dữ liệu và phần thông tin được sử dụng khi kết nối với SQL Server. Người quản trị cơ sở dữ liệu của bạn có thể cung cấp những thông tin cần thiết.
 2. Bấm Dữ liệu > Lấy Dữ liệu Bên ngoài > Từ Nguồn Khác > Từ SQL Server.
 3. Trong phần Tên máy chủ, hãy nhập tên máy tính mạng của máy tính chạy SQL Server.
 4. Trong phần thông tin Đăng nhập, bấm Dùng xác thực Windows nếu bạn đang kết nối bằng tên của chính bạn. Nếu không, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu do người quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp.
 5. Trong phần Chọn cơ sở dữ liệu và bảng, hãy chọn cơ sở dữ liệu rồi bấm Cho phép chọn nhiều bảng.

Hộp kiểm Cho phép chọn nhiều bảng

 1. Chọn thủ công các bảng mà bạn muốn làm việc. Hoặc hãy chọn một hoặc hai bảng, sau đó bấm Chọn bảng liên quan để tự động chọn bảng có liên quan đến các bảng mà bạn đã chọn.
 2. Nếu đã chọn hộp kiểm Nhập mối quan hệ giữa các bảng được chọn, hãy giữ nguyên như vậy để cho phép Excel tạo lại các mối quan hệ bảng tương đương trong sổ làm việc.
 3. Bấm Kết thúc.
 4. Trong hộp thoại Nhập Dữ liệu, chọn Báo cáo PivotTable.

Hộp thoại Tùy chọn nhập

 1. Bấm OK để bắt đầu nhập Danh sách Trường.
 2. Lưu ý rằng Danh sách Trường bao gồm nhiều bảng. Đó là tất cả những bảng mà bạn đã chọn trong suốt quá trình nhập. Bạn có thể bung rộng hoặc thu gọn từng bảng để xem các trường. Miễn là các bảng có liên quan với nhau, bạn có thể tạo biểu đồ PivotTable bằng cách kéo các trường từ bảng bất kỳ vào khu vực GIÁ TRỊ, HÀNG hoặc CỘT.

Danh sách Trường PivotTable

 1. Kéo các trường số vào khu vực GIÁ TRỊ. Ví dụ, nếu bạn đang dùng cơ sở dữ liệu mẫu Adventure Works, bạn có thể kéo SalesAmount từ bảng FactInternetSales.
 2. Kéo các trường ngày hoặc khu vực vào khu vực HÀNG hoặc CỘT để phân tích doanh số theo ngày hoặc khu vực.
 3. Đôi khi bạn cần tạo một mối quan hệ giữa hai bảng trước khi có thể dùng chúng trong PivotTable. Nếu bạn nhận được thông báo cho biết cần phải tạo một mối quan hệ, hãy bấm Tạo để bắt đầu.

Nút Tạo xuất hiện khi cần phải có mối quan hệ


 Ghi chú 

Những cách khác để phân tích nhiều bảng

Cơ sở dữ liệu quan hệ không chỉ là nguồn dữ liệu cho phép bạn làm việc với nhiều bảng trong một Danh sách Trường PivotTable. Bạn có thể dùng các bảng tùy ý trong toàn bộ sổ làm việc, hoặc nhập nguồn dữ liệu mà sau đó bạn sẽ tích hợp với các dữ liệu dạng bảng khác trong sổ làm việc của bạn. Để giúp tất cả các dữ liệu không liên quan này có thể kết hợp với nhau, bạn sẽ cần phải thêm mỗi bảng vào một Mô hình Dữ liệu, sau đó tạo mối quan hệ giữa các bảng bằng cách sử dụng các giá trị tra cứu trùng khớp.

Bắt đầu một PivotTable mới sử dụng các bảng trong Mô hình Dữ liệu

Có thể bạn vừa liên kết vài bảng, tạo một Mô hình Dữ liệu trong quy trình và bây giờ sẵn sàng sử dụng dữ liệu này trong bản phân tích của bạn. Đây là cách bạn bắt đầu một PivotTable hoặc PivotChart mới sử dụng Mô hình Dữ liệu trong sổ làm việc của bạn.

 1. Bấm vào ô bất kỳ trong trang tính.
 2. Bấm Chèn > PivotTable.

Nút PivotTable trên tab Chèn

 1. Trong hộp thoại Tạo PivotTable, dưới Chọn dữ liệu bạn muốn phân tích, bấm Sử dụng nguồn dữ liệu ngoài.

Hộp thoại Tạo PivotTable với công dụng và nguồn dữ liệu ngoài đã chọn

 1. Bấm Chọn Kết nối.
 2. Trên tab Bảng, trong Mô hình Dữ liệu Sổ làm việc Này, chọn Bảng trong Mô hình Dữ liệu Sổ làm việc.
 3. Bấm Mở và sau đó bấm OK để hiện Danh sách Trường chứa tất cả các bảng có trong mô hình.

Tìm hiểu thêm về PivotTable và Mô hình Dữ liệu

 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013