Có gì mới về Power Pivot trong Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 được tích hợp sâu hơn với chức năng Power Pivot. Ví dụ, bây giờ bạn có thể nhập và liên kết số lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn ngay trong Excel bằng cách dùng một mô hình dữ liệu mới dựng sẵn mà không cần phải đi đến cửa sổ Power Pivot. Power Pivot cung cấp môi trường cho mô hình dữ liệu nâng cao hơn và kết nối với cùng một mô hình dữ liệu. Đọc về mọi thứ khác mà bạn có thể làm trong Power Pivot.

Trong bài viết này


Chức năng mô hình dữ liệu cơ bản nay được cài sẵn trong Excel

Trong Excel 2010, bạn đã cài đặt bổ trợ Power Pivot cho Excel 2010 để có thể nhập và liên kết số lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn.

Trong Excel 2013, phần lớn chức năng đó, bao gồm cả cơ sở hạ tầng hỗ trợ nó, được tích hợp sẵn trực tiếp trong Data Model (Kiểu Dữ liệu: Là một tuyển tập bảng và mối quan hệ của chúng phản ánh mối quan hệ trong thế giới thực giữa các chức năng và tiến trình kinh doanh, ví dụ: Sản phẩm sẽ liên quan thế nào với Tồn kho và Bán hàng.) trong Excel. Không cần cài đặt một bổ trợ riêng biệt, bây giờ bạn có thể:

 • Nhập hàng triệu hàng từ nhiều nguồn dữ liệu.
 • Tạo quan hệ giữa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và giữa nhiều bảng trong một PivotTable.
 • Tạo các trường tính toán ngầm (trước đây gọi là 'số đo') – các phép tính được tạo tự động khi bạn thêm một trường số vào Vùng thả xuống giá trị của Danh sách Trường.
 • Quản lý kết nối dữ liệu.

Do đó tất cả người dùng Excel giờ đây có thể xây dựng mô hình dữ liệu mà họ có thể dùng làm cơ sở cho báo cáo Power View, PivotTable và PivotChart. Excel tự động tải dữ liệu vào công cụ phân tích trong bộ nhớ, điều này trước đây chỉ khả dụng với bổ trợ Power Pivot. Mô hình dữ liệu trong Excel còn có những lợi thế khác:

 • Xử lý dữ liệu nhanh.
 • Dữ liệu được nén ở mức độ cao, tạo tệp ở kích cỡ có thể quản lý.
 • Dữ liệu được lưu bên trong sổ làm việc Excel, do đó nó có tính di động.

Bổ trợ Power Pivot cũng sẵn có và cung cấp khả năng lập mô hình nâng cao hơn cho những người lập mô hình dữ liệu có nhiều kinh nghiệm hơn.

Power Pivot trong Microsoft Excel 2013 cho việc lập mô hình dữ liệu nâng cao hơn

Bổ trợ Power Pivot trong Microsoft Excel 2013 kết nối với cùng một mô hình dữ liệu, cung cấp một môi trường lập mô hình phong phú hơn cho phép những người dùng giàu kinh nghiệm tăng cường các mô hình của họ.

Ví dụ, với bổ trợ Power Pivot trong Microsoft Excel 2013 bạn có thể:

 • Lọc dữ liệu khi nhập. Bạn có thể nhập dữ liệu trong cả Excel và Power Pivot nhưng khi nhập dữ liệu trong Power Pivot, bạn có thể lọc bỏ những dữ liệu không cần thiết để chỉ nhập một tập hợp con.
 • Đổi tên bảng và cột khi bạn nhập dữ liệu trong Power Pivot.
 • Quản lý mô hình và tạo các mối quan hệ bằng tính năng kéo và thả trong Dạng xem Sơ đồ.
 • Áp dụng định dạng (để dùng trong báo cáo Power View và PivotTable).
 • Xác định các trường tính toán của riêng bạn để dùng trong toàn bộ sổ làm việc.
 • Xác định các chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) để dùng trong PivotTable.
 • Tạo cấu trúc phân cấp do người dùng xác định để dùng trong toàn bộ sổ làm việc.
 • Xác định góc nhìn.
 • Tự sáng tác các phép tính của riêng bạn bằng cách viết các công thức nâng cao dùng ngôn ngữ biểu thức Biểu thức Phân tích Dữ liệu (DAX).
 • Dùng các dữ liệu nâng cao khác và các thao tác lập mô hình.

Những tính năng này không có sẵn trong Excel. Để dùng những tính năng này, bạn cần bật bổ trợ Power Pivot trong Microsoft Excel 2013. Bổ trợ được bao gồm trong các phiên bản Office Professional Plus và Office 365 Professional Plus và trên phiên bản độc lập của Excel 2013. Hãy xem Bắt đầu Power Pivot trong Microsoft Excel 2013 để biết thêm thông tin.

Nếu trước đây bạn đã dùng Power Pivot, một vài tính năng có trong các phiên bản trước đây của Power Pivot không có sẵn trong Power Pivot trong Microsoft Excel 2013.Hãy xem bảng trong “Có gì mới trong Danh sách Trường” dưới đây để biết chi tiết. Xem Nâng cấp Mô hình Dữ liệu Power Pivot lên Excel 2013 nếu bạn có sổ làm việc Power Pivot hiện tồn tại mà bạn định sửa và dùng trong Excel 2013.

Có gì trong Danh sách Trường mới

Excel và Power Pivot giờ đây có một Danh sách Trường đơn, đồng nhất. Một số tính năng của Danh sách Trường đã thay đổi so với phiên bản Power Pivot trước đây (v. 2, được kèm theo SQL Server 2012) trong phiên bản này. Ví dụ, giờ đây bạn có thể kéo các trường trực tiếp vào Vùng thả xuống giá trị (để tạo các số đo ngầm) và thêm trường vào các slicer trực tiếp từ Danh sách Trường. Các tính năng khác đã di chuyển và có sẵn ở các vị trí khác trong cửa sổ Power Pivot. Những tính năng khác không có sẵn trong Excel 2013.

Tính năng Vị trí
Tạo hoặc định dạng các trường tính toán trong Danh sách Trường

Bạn không còn phải tạo các trường tính toán bằng cách bấm chuột phải vào một bảng trong Danh sách Trường. Bạn tạo, sửa và xóa bỏ chúng trong một PivotTable bằng cách bấm vào Trường được Tính toán trong ribbon Power Pivot trong Excel.

Bạn cũng có thể tạo các trường được tính toán trong Vùng Tính toán ở cửa sổ Power Pivot (không thay đổi so với phiên bản trước đây).

Hỗ trợ cho các trường tính toán ngầm

Với Excel 2010, bạn cần bổ trợ Power Pivot để tạo các trường được tính toán ngầm—trường được tính toán mà bạn tạo chỉ bằng cách kéo và thả các cột số vào vùng Giá trị của Danh sách Trường Power Pivot.

Với Excel 2013, bạn có thể tạo các trường được tính toán ngầm trong Danh sách Trường cho PivotTable bạn tạo trong Power Pivot và Excel.

Xem các phối cảnh

Giống như với v.2 của bổ trợ Power Pivot, trong Excel 2013 bạn xác địnhperspectives (góc phối cảnh: Một tập hợp con gồm các đối tượng trong mô hình dữ liệu - bảng, cột, trường tính và KPI - theo dõi các tập hợp dữ liệu khác nhau. Thường được xác định cho một tình huống kinh doanh cụ thể và giúp điều hướng các tập hợp dữ liệu lớn trở nên dễ dàng hơn). từ tab Nâng cao.

Trong v. 2 của Power Pivot, sau khi tạo một phối cảnh, bạn xem phối cảnh đó của mô hình trong Dạng xem Sơ đồ hoặc lọc Danh sách Trường Power Pivot theo phối cảnh đó. Không còn có thể lọc Danh sách Trường.

Trong Power Pivot trong Microsoft Excel 2013, bạn chọn phối cảnh để dùng trong tab Nâng cao, cho phép bạn xem một phối cảnh nhất định của toàn bộ mô hình trong lưới Dạng xem Dữ liệu và trong Dạng xem Sơ đồ của cửa sổ Power Pivot. Điều này cho phép bạn làm việc hiệu quả hơn với một tập con các bảng trong một mô hình lớn.

Tạo chỉ số hiệu suất then chốt (KPI)

Trong phiên bản Power Pivot trước đây, bạn chỉ có thể tạo KPI bằng cách chọn một trường được tính toán hiện có trong Danh sách Trường.

Tạo KPI không còn được gắn với Danh sách Trường. Bạn tạo, sửa và xóa bỏ KPI từ ribbon Power Pivot trong Excel.

Bạn cũng có thể tạo KPI trong Vùng Tính toán của lưới Dạng xem Dữ liệu trong cửa sổ Power Pivot (không thay đổi).

Thêm mô tả

Giống như trong bổ trợ Power Pivot v. 2, bạn thêm mô tả cho các cột, bảng và trường được tính toán bằng cách bấm chuột phải vào chúng trong cửa sổ Power Pivot.

Trong Excel 2013, các mô tả không hiển thị dưới dạng mẹo công cụ khi bạn di chuột qua các trường trong Danh sách Trường, mà chúng hiển thị trong Danh sách Trường của một trang tính Power View. Sau khi bạn thêm mô tả trong Power Pivot, hãy làm mới trang tính Power View để xem chúng.

Tìm kiếm siêu dữ liệu trong Danh sách Trường

Không có tính năng tìm kiếm trong Danh sách Trường. Thay vào đó, chúng tôi đã thêm tùy chọn tìm kiếm siêu dữ liệu vào cửa sổ Power Pivot. Trong cả Dạng xem Sơ đồ và Dữ liệu, hãy bấm Tìm kiếm trên tab Trang chủ của cửa sổ Power Pivot để tìm kiếm siêu dữ liệu.

Lưu ý rằng bạn không tìm kiếm dữ liệu trong các ô riêng lẻ, mà chỉ tìm kiếm siêu dữ liệu của bảng—ví dụ, các tên trường.

Thêm slicer vào PivotTable Slicer sẵn dùng khi bấm chuột phải vào trường bất kỳ trong Danh sách Trường.
Bố trí slicer tự động Bố trí slicer thành các nhóm theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc bằng cách bấm vào các tùy chọn Căn chỉnh Slicer trên ribbon Power Pivot trong Excel.
Tự động phát hiện mối quan hệ Không có sẵn trong Power Pivot trong Microsoft Excel 2013.

Phân loại dữ liệu và đề xuất từ DataMarket

Khi bạn thêm bảng vào Power Pivot, Power Pivot có thể tự động phân loại từng cột. Ví dụ, Power Pivot sẽ phân loại cột tên thành phố là Thành phố và danh sách tên công ty là Công ty. Bạn có thể sửa đổi các phân loại tự động, phân loại dữ liệu của riêng bạn hoặc tắt tính năng đó hoàn toàn.

Phân loại dữ liệu của bạn có hai lợi ích chính. Với các cột được phân loại:

 • Microsoft Azure Marketplace có thể đề xuất dữ liệu từ DataMarket có thể liên quan đến dữ liệu của bạn. Ví dụ, nó có thể đề xuất dữ liệu thời tiết hoặc điều tra dân số. Dữ liệu được đề xuất có thể từ một nhà cung cấp dữ liệu miễn phí như Liên hiệp quốc hoặc từ một công ty tính phí dữ liệu. Bạn chọn liệu có chấp nhận các đề xuất đó hay không. Nhận đề xuất về dữ liệu có liên quan từ Microsoft Azure Marketplace
 • Power View có thể cung cấp dạng trực quan hóa thích hợp cho dữ liệu của bạn. Ví dụ, nếu dữ liệu của bạn có các địa chỉ URL, Power View có thể kết xuất các URL này như các siêu kết nối.

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn

Power Pivot được dịch ra tất cả 40 ngôn ngữ Office. Power Pivot giờ đây hỗ trợ các ngôn ngữ từ phải sang trái như tiếng Ả Rập và tiếng Do Thái.

Hỗ trợ kích cỡ tệp lớn hơn trong Excel 64-bit

Các bản phát hành trước đây giới hạn kích cỡ của một sổ làm việc là 2 GB trên ổ đĩa và 4 GB bộ nhớ. Giới hạn này đảm bảo rằng sổ làm việc Excel chứa dữ liệu Power Pivot sẽ không bao giờ vượt quá kích cỡ tải lên tệp tối đa theo quy định của SharePoint.

Giờ đây khi mà mô hình dữ liệu là một phần của Excel, giới hạn kích cỡ tệp tối đa không còn nữa. Nếu bạn dùng Excel 64-bit, kích cỡ sổ làm việc chỉ bị giới hạn bởi dung lượng ổ đĩa và tài nguyên bộ nhớ trên máy tính của bạn.

Giới hạn mà các nền tảng khác đặt ra vẫn áp dụng. SharePoint Server 2013 vẫn có kích cỡ tải lên tệp tối đa là 2 GB. Tương tự, nếu bạn chia sẻ sổ làm việc trong SharePoint Online hoặc Office Online, bạn có thể được hướng dẫn để mở sổ làm việc trong Excel nếu tệp quá lớn để mở trong trình duyệt. Thông tin thêm về giới hạn kích cỡ tệp trong Đặc tính và giới hạn của Mô hình Dữ liệu.

Chế độ Nâng cao là dạng xem mặc định mới

Trong Excel 2013, khi bạn bấm vào Quản lý để đến cửa sổ Power Pivot, theo mặc định cửa sổ này bao gồm tab Nâng cao.

 • Để ẩn tab Nâng cao, hãy bấm nút Tệp ở bên trái của tab Trang chủ > Chuyển sang Chế độ Bình thường.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, Power Pivot in Excel 2013