Sử dụng Danh sách Trường để sắp xếp các trường trong PivotTable

Sau khi bạn tạo PivotTable dựa trên dữ liệu trang tính, dữ liệu ngoài như nguồn dữ liệu Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP), hoặc Mô hình Dữ liệu để phân tích dữ liệu trong nhiều bảng, bạn có thể truy cập Danh sách Trường để thêm và sắp xếp các trường trong báo cáo PivotTable.

Danh sách Trường xuất hiện khi bạn bấm vào chỗ bất kỳ trong PivotTable. Nếu bạn bấm vào trong PivotTable nhưng không nhìn đấy Danh sách Trường, hãy làm như sau để mở nó:

  1. Bấm vào chỗ bất kỳ trong PivotTable để hiện Công cụ PivotTable trên ruy-băng.

Công cụ PivotTable

  1. Bấm Phân tích> Danh sách Trường.

Nút Danh sách Trường trên tab Phân tích

Danh sách Trường có phần trường, trong đó bạn có thể chọn những trường bạn muốn hiện trong PivotTable và phần vùng, trong đó bạn có thể sắp xếp những trường này theo cách mong muốn.

Danh sách Trường hiển thị một phần trường và một phần vùng

 Mẹo    Nếu bạn muốn thay đổi cách hiển thị các phần trong Danh sách Trường, hãy bấm nút Công cụ  Nút Công cụ Danh sách Trường, rồi chọn bố trí bạn muốn.

Menu Công cụ Danh sách Trường

Thêm và sắp xếp lại trường trong Danh sách Trường

Hãy sử dụng phần trường của Danh sách Trường để thêm trường vào PivotTable của bạn:

  • Chọn kiểm hộp bên cạnh tên trường để đặt trường này vào vùng mặc định của phần vùng trong Danh sách Trường.

Thông thường, trường không phải là số được đưa vào vùng Hàng, trường số được đưa vào vùng Giá trị, và cấu trúc phân cấp ngày và thời gian của Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP) được đưa vào vùng Cột.

Bạn hãy dùng phần vùng của Danh sách Trường để sắp xếp lại các trường như ý muốn bằng cách kéo chúng từ vùng này sang vùng khác trong bốn vùng.

Các trường bạn đặt trong các vùng khác nhau được hiển thị trong PitvotTable như sau:

  • Các trường trong vùng Bộ lọc được hiển thị như là các bộ lọc báo cáo mức độ cao nhất trên PivotTable, như sau:

Trường trong vùng Bộ lọc

  • Các trường trong vùng Cột được hiển thị như là các Nhãn Cột ở trên cùng của PivotTable, như sau:

Trường trong vùng Cột

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, cột có thể lồng trong cột ở vị trí cao hơn.

  • Các trường trong vùng Hàng được hiển thị như là Nhãn Hàng ở bên trái của PivotTable, như sau:

Trường trong vùng Hàng

Tùy thuộc vào cấu trúc phân cấp của trường, hàng có thể lồng trong hàng ở vị trí cao hơn.

  • Các trường trong vùng Giá trị được hiển thị như là giá trị dạng số tóm tắt trong PivotTable, như sau:

Trường trong vùng Giá trị

Nếu bạn có nhiều trường trong một vùng, bạn có thể sắp xếp lại thứ tự của chúng bằng cách kéo chúng tới vị trí thích hợp. Để xóa bỏ một trường, hãy kéo trường đó ra khỏi phần vùng.

Tìm hiểu thêm về PivotTables

 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013