Thay đổi kiểu chữ hoa chữ thường

Nếu bạn cần thay đổi kiểu chữ, chẳng hạn như tên người và tên sản phẩm, thực vật và động vật, v.v., thành kiểu chữ hoa hoặc chữ thường thích hợp, bạn không cần phải nhập lại quá nhiều. Trong hầu hết các trường hợp, Tự Hoàn tất có Xem trước có thể làm thay công việc của bạn.

Dưới đây là danh sách các tên viết bằng chữ thường trong cột A. Bây giờ hãy thay đổi những tên này thành kiểu chữ thích hợp, với chữ cái đầu tiên được viết hoa.

 1. Trong ô B2, trong cột kế bên dữ liệu, hãy nhập họ và tên bằng kiểu chữ thích hợp, rồi nhấn Enter.

Danh sách tên viết bằng chữ thường

 1. Nhấn Ctrl + E, hoặc bấm Dữ liệu > Tự hoàn tất có Xem trước.

Bằng cách dùng Tự hoàn tất có Xem trước, tất cả tên trong cột B bây giờ sẽ có Kiểu chữ thích hợp

Tự hoàn tất có Xem trước sẽ tự động hoàn tất các tên còn lại trong cột B, theo sự chỉ dẫn của bạn, bằng kiểu chữ thích hợp.

Tự hoàn tất có Xem trước sẽ chuyển đổi văn bản thành kiểu chữ thường hoặc chữ hoa thích hợp. Nhập văn bản theo cách bạn muốn chỉ một lần vào cột kế bên văn bản mà bạn muốn thay đổi và Tự hoàn tất có Xem trước sẽ làm nốt phần còn lại giúp bạn.

Bạn có thể làm được nhiều hơn với Tự hoàn tất có Xem trước: Chia một cột dữ liệu dựa vào những gì bạn nhập.

Viết hoa không nhất quán? Dùng các hàm

Tự hoàn tất có Xem trước hoạt động tốt nhất trên dữ liệu nhất quán. Ví dụ, Tự hoàn tất có Xem trước không hoạt động đối với văn bản được đánh máy sai như thế này.

Một cột tên được viết hoa không nhất quán

Với văn bản không nhất quán, hãy dùng các hàm trong các công thức để thay đổi kiểu chữ của văn bản hiện tại mà không phải nhập lại. Tất cả các hàm này hoạt động như nhau, vì vậy chúng tôi sẽ chỉ trình bày cách dùng một hàm.

 • Hàm PROPER – Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ
 • Hàm UPPER – đổi tất cả văn bản thành chữ hoa
 • Hàm LOWER – đổi tất cả văn bản thành chữ thường

Nhập công thức với hàm PROPER

Chúng ta sẽ thay đổi kiểu chữ của các tên thành kiểu chữ thích hợp bằng cách dùng hàm PROPER trong một công thức.

 1. Trong ô B1, hãy nhập =PROPER(A1), rồi nhấn Enter để đổi tên của Annik thành kiểu chữ thích hợp.

Danh sách các tên bị đánh máy sai nằm trong cột A, còn tên có kiểu chữ thích hợp nằm trong ô B1

 1. Bạn có nhận thấy hình vuông nhỏ màu xanh lá cây ở góc dưới bên phải của ô B1 không? Hãy bấm đúp vào hình vuông màu xanh lá cây để sao chép công thức xuống đến ô B5.

Bây giờ tất cả các tên trong cột B đã có kiểu chữ thích hợp.

Công thức được sao chép xuống cột B, tất cả các tên đã có kiểu chữ thích hợp

Loại bỏ cột đầu tiên

Để hoàn tất quá trình, hãy loại bỏ cột có tên bị đánh máy sai. Nhưng thay vì chỉ xóa cột bạn không cần đến, hãy hoàn tất các bước sau đây để tránh lỗi công thức (#REF!).

 1. Sao chép tên trong cột B bằng cách kéo xuống cột và nhấn Ctrl+C.
 2. Sau đó, bấm chuột phải vào ô A1.
 3. Bấm Dán Đặc biệt, rồi bấm Giá trị > OK để dán các tên vào cột A mà không có những công thức bạn không còn cần đến nữa.
 4. Bây giờ bạn không cần cột B, vì vậy, hãy kéo xuống cột này để chọn nó.
 5. Bấm chuột phải vào vùng chọn và bấm Xóa > Toàn bộ Cột > OK.
 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013