Thay đổi định dạng của nhãn dữ liệu trong biểu đồ

Có rất nhiều tùy chọn định dạng cho nhãn dữ liệu. Và tất cả chúng đều được thực hiện trong ngăn tác vụ Định dạng Nhãn Dữ liệu. Để đến đó, sau khi thêm nhãn dữ liệu của bạn, hãy chọn nhãn dữ liệu để định dạng và bấm Tùy chọn Khác. (Thành phần Biểu đồ Nút Thành phần Biểu đồ > Nhãn Dữ liệu > Tùy chọn Khác)

Ngăn Định dạng Nhãn Dữ liệu

Để đi đến vùng thích hợp, hãy bấm vào một trong bốn biểu tượng (Tô và Đường, Hiệu ứng, Kích cỡ và Thuộc tính (Bố trí và Thuộc tính trong Outlook hoặc Word) hoặc Tùy chọn Nhãn).

 Mẹo    Để nhanh chóng áp dụng định dạng nhãn dữ liệu tùy chỉnh cho các điểm dữ liệu khác trong chuỗi, hãy bấm Tùy chọn Nhãn >Chuỗi Nhãn Dữ liệu > Sao Nhãn Hiện tại.

Đây là hướng dẫn từng bước cho một số việc phổ dụng nhất bạn có thể làm.

Tôi muốn


Kết nối nhãn dữ liệu với điểm dữ liệu dùng đường chỉ dẫn

Đường kết nối nhãn dữ liệu và điểm dữ liệu liên kết của nó được gọi là đường chỉ dẫn — đường chỉ dẫn có ích khi bạn đặt nhãn dữ liệu cách xa điểm dữ liệu. Để thêm đường chỉ dẫn vào biểu đồ của bạn, hãy bấm nhãn và kéo nó. Nếu bạn di chuyển nhãn dữ liệu, đường chỉ dẫn tự động điều chỉnh và đi theo nó. Trong phiên bản trước, chỉ biểu đồ hình tròn có chức năng này — bây giờ, tất cả các dạng nhãn dữ liệu đều có nó. Khá hay, phải không?

Phần biểu đồ đường có đường chỉ dẫn

Biểu đồ đường với một số đường chỉ dẫn

Đầu Trang Đầu Trang

Thay đổi diện mạo đường chỉ dẫn

  1. Bấm đường kết nối bạn muốn thay đổi.
  2. Bấm Màu tô & Đường kẻ > Đường kẻ, rồi thực hiện thay đổi bạn muốn.

Biểu tượng đường trên ngăn Tùy chọn Định dạng Đường Chỉ dẫn

Đầu Trang Đầu Trang

Thay đổi diện mạo nhãn dữ liệu

Có nhiều thứ bạn có thể làm để thay đổi diện mạo của nhãn dữ liệu như thay đổi màu viền của nhãn dữ liệu để nhấn mạnh.

  1. Bấm nhãn dữ liệu có viền bạn muốn thay đổi. Bấm hai lần để thay đổi viền chỉ cho một nhãn dữ liệu.
  2. Bấm Màu tô & Đường kẻ > Viền, rồi thực hiện thay đổi bạn muốn.

Tab Màu tô và Đường kẻ của ngăn tác vụ Định dạng Nhãn Dữ liệu

 Mẹo    Bạn thực sự có thể làm cho nhãn bật lên bằng cách thêm hiệu ứng. Bấm Hiệu ứng rồi chọn hiệu ứng bạn muốn. Chỉ cần cẩn thận không thêm hiệu ứng quá đà.

Tab hiệu ứng trên ngăn Định dạng Nhãn Dữ liệu

Đầu Trang Đầu Trang

Thay đổi hình dạng nhãn dữ liệu

Bạn có thể tạo cho nhãn dữ liệu của bạn gần như là bất kỳ hình dạng nào để cá nhân hóa biểu đồ.

  1. Bấm chuột phải vào nhãn dữ liệu bạn muốn thay đổi, rồi bấm Đổi Hình dạng Nhãn Dữ liệu.

Lệnh menu Thay đổi Hình dạng Nhãn Dữ liệu và bộ sưu tập Hình dạng

  1. Chọn hình dạng bạn muốn.

Đầu Trang Đầu Trang

Đổi kích thước nhãn dữ liệu

Hãy bấm nhãn dữ liệu và kéo nó đến kích thước bạn muốn.

 Mẹo    Bạn có thể đặt kích thước khác và tùy chọn căn chỉnh trong Kích thước & Thuộc tính. Bấm đúp nhãn dữ liệu rồi bấm Kích thước & Thuộc tính.

Biểu tượng và ngăn Định dạng Kích thước Nhãn Dữ liệu & Thuộc tính

Đầu Trang Đầu Trang

Thêm trường vào nhãn dữ liệu

Bạn có thể thêm trường biểu đồ dựng sẵn, ví dụ như chuỗi hoặc tên thể loại, vào nhãn dữ liệu. Nhưng thêm tham chiếu ô với văn bản giải thích hoặc giá trị được tính còn mạnh hơn rất nhiều lần.

Một phần của biểu đồ hiện nhãn dữ liệu chứa văn bản trong ô

Biểu đồ với nhãn dữ liệu chứa cả giá trị dữ liệu và văn bản giải thích.
  1. Bấm đúp vào nhãn dữ liệu và bấm Chèn Trường Nhãn Dữ liệu hoặc nhấn [

Lệnh trường Chèn Nhãn Dữ liệu trên menu bấm chuột phải

Nếu bạn đã chọn toàn bộ chuỗi dữ liệu, bạn sẽ không nhìn thấy lệnh này. Hãy chắc chắn rằng bạn chỉ chọn một nhãn dữ liệu.

  1. Bấm trường bạn muốn thêm vào nhãn dữ liệu.

Lựa chọn Chèn Trường Nhãn Dữ liệu

  1. Để liên kết nhãn dữ liệu đến tham chiếu ô, hãy bấm [Ô] Chọn Ô rồi nhập tham chiếu ô.

Hộp Tham chiếu Trường Nhãn Dữ liệu

 Mẹo    Để chuyển từ văn bản tùy chỉnh về lại nhãn dữ liệu cài sẵn, hãy bấm Đặt lại Văn bản của Nhãn dưới Tùy chọn Nhãn.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, Excel Online, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Word 2013