Tạo công thức bằng cách dùng hàm

 Quan trọng   Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể khá khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính RT chạy Windows sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về các khác biệt.

Bạn có thể tạo một công thức (công thức: Chuỗi các giá trị, tham chiếu ô, tên, hàm hay toán tử trong một ô mà cùng nhau tạo ra giá trị mới. Công thức luôn bắt đầu bằng dấu bằng (=).) để tính toán giá trị trong trang tính của bạn bằng cách dùng hàm (hàm: Một công thức viết sẵn, lấy một hoặc nhiều giá trị, thực hiện một thao tác, và trả về một hoặc nhiều giá trị. Dùng hàm để đơn giản hóa và rút ngắn các công thức trên trang tính, đặc biệt là khi những công thức đó thực hiện các phép tính dài hoặc phức tạp).. Ví dụ, công thức =SUM(A1:A2)SUM(A1,A2) đều dùng hàm SUM để thêm giá trị trong ô A1 và A2. Công thức luôn bắt đầu với dấu bằng (=).

  1. Bấm vào ô bạn muốn nhập công thức.
  2. Để bắt đầu công thức chứa hàm, bấm Chèn HàmHình ảnh nút trên thanh công thức Hình ảnh nút.

Excel chèn dấu bằng (=) cho bạn.

  1. Trong hộp Hoặc chọn một thể loại, chọn Tất cả.

Nếu bạn đã quen thuộc với các thể loại hàm, bạn có thể chọn một thể loại.

Nếu bạn không chắc chắn hàm nào sẽ được dùng, bạn có thể nhập một câu hỏi mô tả việc bạn muốn làm trong hộp Tìm kiếm hàm (ví dụ, "cộng số" trả về hàm SUM).

 Mẹo    Để biết danh sách các hàm sẵn dùng, hãy xem Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái) hoặc Các hàm Excel (theo thể loại).

  1. Trong hộp Chọn hàm, chọn hàm bạn muốn dùng rồi bấm OK.
  2. Trong hộp đối số hiển thị hàm bạn đã chọn, nhập giá trị, chuỗi văn bản hoặc tham chiếu ô bạn muốn.

Thay vì nhập tham chiếu ô, bạn cũng có thể nhập ô bạn muốn tham chiếu. Bấm Hình ảnh nút để thu nhỏ hộp thoại, chọn ô bạn muốn tham chiếu rồi bấm Hình ảnh nút để mở rộng lại hộp thoại.

 Mẹo    Để biết thêm thông tin về hàm và đối số của chúng, bấm Trợ giúp về hàm này.

  1. Sau khi bạn hoàn thành các đối số cho công thức, bấm OK.

 Mẹo    Nếu bạn thường xuyên dùng hàm, bạn có thể nhập công thức trực tiếp trên trang tính. Sau khi bạn nhập dấu bằng (=) và tên hàm, bạn có thể lấy thông tin về cú pháp công thức và đối số của hàm bằng cách nhấn F1.

Ví dụ

Sao chép bảng sang ô A1 trong một trang tính trống trong Excel để làm việc với các ví dụ về công thức có sử dụng các hàm này.

Dữ liệu
5 4
2 6
3 8
7 1
Công thức Mô tả Kết quả
'=SUM(A:A) Cộng tất cả các số trong cột A =SUM(A:A)
'=AVERAGE(A1:B4) Tính giá trị trung bình của tất cả các số trong khoảng A1:B4 =AVERAGE(A1:B4)

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013