Chèn ảnh

Bạn có thể chèn ảnh và hình mẫu vào trong trang tính Excel, email, bản trình bày PowerPoint, ấn phẩm Publisher và tài liệu Word. Ảnh và hình mẫu có thể lấy trực tiếp trên máy tính của bạn hay web.

Các bước trong bài viết này áp dụng cho Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher và Word.

Bạn muốn làm gì?


Chèn ảnh đã lưu trong máy tính của bạn

 1. Hãy bấm vào nơi bạn muốn đặt ảnh của mình. Nếu bạn ở trong Outlook, bấm vào phần thân của thư.
 2. Bấm Chèn, rồi bấm Ảnh trên Máy tính của Tôi.
 3. Dùng hộp thoại Chèn Ảnh để định vị ảnh hoặc hình mẫu, rồi bấm Chèn.

Đầu Trang Đầu Trang

Chèn ảnh từ trang web

 1. Hãy bấm vào nơi bạn muốn đặt ảnh của mình. Nếu bạn ở trong Outlook, bấm vào phần thân của thư.
 2. Bấm Chèn, rồi bấm Ảnh Trực tuyến.
 3. Để tìm hình mẫu trên Office.com, hãy nhập từ tìm kiếm, ví dụ như "bươm bướm" hoặc "đàn ghi-ta," trong hộp Tìm kiếm Office.com và nhấn Enter.
 4. Để tìm ảnh trên web, nhập từ tìm kiếm trong hộp Tìm kiếm Bing và nhấn Enter.

 Mẹo   Bạn còn có thể sao và dán ảnh từ trang Web. Trên trang, hãy bấm phải chuột vào ảnh và bấm Sao trên menu lối tắt. Trong tệp của bạn, bấm phải chuột vào nơi bạn muốn chèn ảnh, rồi bấm Dán.

Đầu Trang Đầu Trang

Chỉnh kích cỡ ảnh

 1. Bấm ảnh và kéo núm điều khiển đổi cỡ ra khỏi hoặc hướng vào phần giữa, trong khi bạn thực hiện một trong các bước sau:
  • Để giữ phần giữa của ảnh ở cùng một vị trí, nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn kéo núm điều khiển đổi cỡ. Để thực hiện thao tác này trong Word,bạn nên tắt Bố trí Trực tiếp. (Tệp > Tùy chọn > Chung, rồi xóa Cập nhật nội dung tài liệu khi kéo hộp kiểm.)
  • Để giữ nguyên tỉ lệ của ảnh, nhấn và giữ phím Shift trong khi bạn kéo núm điều khiển đổi cỡ.
  • Để giữ nguyên tỉ lệ của ảnh và giữ phần giữa của ảnh ở cùng một vị trí, nhấn và giữ Ctrl+Shift trong khi bạn kéo núm điều khiển đổi cỡ.

Đầu Trang Đầu Trang

Áp dụng một kiểu cho ảnh

Bạn có thể áp dụng kiểu ảnh — tổ hợp các tùy chọn định dạng — để làm ảnh của bạn thật nổi bật. Bạn tìm các kiểu trong bộ sưu tập Kiểu Ảnh trên tab Định dạng. Khi bạn di chuyển chuột ngang qua kiểu, ảnh sẽ thay đổi để cho bạn biết kiểu trông như thế nào.

 1. Bấm ảnh bạn muốn áp dụng kiểu ảnh.
 2. Trên tab Định dạng, hãy bấm Kiểu Ảnh.

Ảnh của Ruy-băng PowerPoint

Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn đã chọn ảnh.

Để xem nhiều Kiểu Ảnh hơn, hãy bấm nút Thêm Hình ảnh nút.

Đầu Trang Đầu Trang

Sử dụng hình ảnh như nền bản chiếu

Chỉ áp dụng cho PowerPoint

 1. Bấm bản chiếu bạn muốn thay đổi, bấm Thiết kế, rồi bấm Định dạng Nền.

Để chọn nhiều bản chiếu, hãy bấm bản chiếu đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn bấm bản chiếu khác.

 1. Trong ngăn Định dạng Nền , dưới , bấm Tô ảnh hoặc hoa văn.
 2. Để dùng ảnh lưu trên máy tính của bạn, hãy bấm Tệp, dùng hộp thoại Chèn Tệp để định vị ảnh, rồi bấm Chèn.
 3. Để dùng ảnh từ web, bấm Trực tuyến và thực hiện một trong các bước sau:
 • Để tìm hình mẫu trên Office.com, hãy nhập từ tìm kiếm, ví dụ như "bươm bướm" hoặc "đàn ghi-ta," trong hộp Tìm kiếm Office.com và nhấn Enter.
 • Để tìm ảnh trên web, nhập từ tìm kiếm trong hộp Tìm kiếm Bing và nhấn Enter, rồi bấm ảnh bạn muốn dùng và bấm Chèn.
 1. Nếu bạn muốn thì kéo thanh trượt Độ trong suốt để đặt mức nền trong suốt nhiều hay ít hơn.
 2. Nếu bạn muốn, bấm Xếp lát ảnh thành hoa văn, rồi dùng nhiều điều khiển "offset" khác nhau để di chuyển ảnh trái, phải, lên hoặc xuống.

Đầu Trang Đầu Trang

Chú thích

 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Publisher 2013