Áp dụng định dạng có điều kiện để phân tích nhanh dữ liệu

Đọc được ý nghĩa của các con số trong một bảng tính có thể là điều khó khăn. Nhưng Excel cung cấp một loạt phương pháp để phân tích nhanh dữ liệu của bạn bằng cách dùng định dạng có điều kiện. Ví dụ, bạn có thể dùng thang màu để phân biệt các giá trị nhiệt độ cao, trung bình và thấp.

Dữ liệu với định dạng có điều kiện theo thang màu

Đây là cách để bạn có thể áp dụng nhanh kiểu định dạng này:

  1. Hãy bắt đầu bằng việc chọn dữ liệu. Nút Phân tích Nhanh xuất hiện ở góc dưới bên phải của vùng chọn.

Dữ liệu đã chọn với nút Phân tích Nhanh

  1. Bấm nút Phân tích Nhanh, Nút Phân tích Nhanh hoặc nhấn Ctrl+Q.
  2. Trên tab Định dạng, hãy di chuyển chuột trên các tùy chọn khác nhau để Xem trước Trực tiếp dữ liệu của bạn, rồi chọn định dạng bạn thích nhất.

Tab định dạng trong thư mục Phân tích Nhanh


  Ghi chú 

  • Để loại bỏ định dạng có điều kiện, hãy bấm Xóa Định dạng trong thư mục Phân tích Nhanh.
  • Để có thêm các tùy chọn định dạng và màu, hãy chọn dữ liệu của bạn, rồi bấm Trang đầu > Định dạng có Điều kiện.

Thông tin thêm về định dạng có điều kiện

 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013