In trang tính hoặc sổ làm việc

Bạn có thể in từng trang tính và sổ làm việc Excel, hoặc in nhiều trang tính và sổ làm việc cùng lúc. Bạn cũng có thể in một phần trang tính, chẳng hạn như một bảng Excel.

Trong bài viết này


Những điều cần biết trước khi in

 • Trước khi bạn in trang tính có chứa một lượng lớn dữ liệu, bạn có thể tinh chỉnh nhanh trang tính trong dạng xem Bố trí Trang. Bạn có thể xem và sửa các thành phần như lề, hướng trang, đầu trang và chân trang.
 • Hãy bảo đảm các dữ liệu có thể nhìn thấy được trên màn hình. Ví dụ, nếu văn bản hoặc số quá rộng nên không vừa với cột, chúng sẽ xuất hiện dưới dạng dấu số (##). Bạn có thể mở rộng cột để ngăn điều này xảy ra.

Danh sách được định dạng để xem trên màn hình

1  Đổi cỡ cột

2  Đổi cỡ hàng


 Ghi chú    Một số định dạng, chẳng hạn như màu chữ hoặc bóng ô, có thể nhìn rất đẹp trên màn hình nhưng khi in ra máy in đen trắng, chúng sẽ không như bạn kỳ vọng. Bạn cũng có thể muốn in trang tính có đường lưới được hiển thị để dữ liệu, các hàng và cột hơn nổi bật hơn.

Các tài nguyên bổ sung

In một hoặc một vài trang tính

 1. Chọn những trang tính mà bạn muốn in.

HiệnCách chọn nhiều trang tính

Để chọn Làm thế này
Một trang tính đơn

Bấm tab trang tính.

Tab trang tính hiện hoạt

Nếu bạn không nhìn thấy tab mong muốn, hãy bấm vào nút cuộn tab để hiển thị tab rồi bấm vào tab đó.

Nút cuộn tab

Hai hay nhiều trang tính liền kề Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Shift trong lúc bấm tab của trang tính cuối cùng mà bạn muốn chọn.
Hai hay nhiều trang tính không liền kề Bấm vào tab để chọn trang tính đầu tiên. Sau đó hãy nhấn giữ nút Ctrl trong lúc bấm tab của các trang tính khác mà bạn muốn chọn.
Tất cả trang tính trong sổ làm việc Bấm phải chuột vào tab trang tính rồi bấm Chọn Tất cả Trang tính trên menu lối tắt.

Mẹo    Khi chọn nhiều trang tính, [Nhóm] xuất hiện ở thanh tiêu đề nằm phía trên cùng trang tính. Để hủy bỏ việc lựa chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào bất kỳ trang tính nào chưa được chọn. Nếu không nhìn thấy trang tính nào chưa được chọn, hãy bấm phải chuột vào tab của trang tính được chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính.

 1. Bấm Tệp rồi bấm In.

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+P.

 1. Bấm nút In hoặc điều chỉnh Thiết đặt trước khi bạn bấm nút In.

Đầu Trang Đầu Trang

In một phần trang tính

 1. Bấm vào trang tính rồi chọn phạm vi dữ liệu mà bạn muốn in.
 2. Bấm Tệp rồi bấm In.

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+P.

 1. Dưới Thiết đặt, bấm vào mũi tên kế bên In các Trang Hiện hoạt và chọn In Bảng đã Chọn.
 2. Bấm nút In.

Lưu ý    Nếu một trang tính có các vùng in đã xác định, Excel sẽ chỉ in ra những vùng in đó. Nếu bạn không muốn chỉ in những vùng in đã xác định, hãy chọn hộp kiểm Bỏ qua vùng in.

Đầu Trang Đầu Trang

In một hoặc một vài sổ làm việc

Tất cả các tệp sổ làm việc mà bạn muốn in phải ở cùng một thư mục.

 1. Bấm Tệp rồi bấm Mở.

Lối tắt bàn phím    Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+O.

Nhấn giữ Ctrl rồi bấm vào tên của từng sổ làm việc mà bạn muốn in.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:
  • Trên máy tính chạy Windows 7 hoặc Vista     
 • Bấm chuột phải vào vùng chọn, rồi bấm In.
 • Trên máy tính chạy Windows XP    
 • Trong hộp thoại Mở, hãy bấm Công cụ, rồi bấm In.

Đầu Trang Đầu Trang

In bảng Excel

 1. Bấm vào một ô trong bảng để bật bảng đó.
 2. Bấm Tệp rồi bấm In.

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+P.

 1. Dưới mục Thiết đặt, hãy bấm vào mũi tên kế bên In các Trang Hiện hoạt và chọn Bảng đã Chọn.
 2. Bấm nút In.

Đầu Trang Đầu Trang

In sổ làm việc ra tệp

 1. Bấm Tệp rồi bấm In.

Lối tắt bàn phím Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+P.

 1. Dưới mục Máy in, hãy chọn In ra Tệp.
 2. Bấm nút In.

Trong hộp thoại In ra Tệp , dưới Tên Tệp Đầu ra, hãy nhập tên cho tệp rồi bấm OK. Tệp sẽ xuất hiện trong thư mục mặc định của bạn (thường là Tài liệu Của tôi).

Lưu ý    Nếu sau này bạn in tệp bằng một loại máy in khác, thì các dấu ngắt trang và giãn cách chữ có thể thay đổi.

Đầu Trang Đầu Trang

 
 
Áp dụng cho:
Excel 2013